Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB OD DNEŠNÍHO DNE FUNGUJE NA NOVÉ ADRESE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB OD DNEŠNÍHO DNE FUNGUJE NA NOVÉ ADRESE

1. 11. 2022

Dům s pečovatelskou službou nacházející se ve svitavské městské části Lány se zhruba na rok stane útočištěm pro Centrum denních služeb (CDS) Charity Svitavy. Jeho současné působiště, objekt Světlanka, totiž projde rozsáhlou rekonstrukcí za 29,7 milionu korun.

Budova, v níž se centrum nachází, byla zbudována v roce 1920. Tomu také odpovídá např. její zastaralé a pro sociální služby neefektivní dispoziční řešení, slabá tepelná izolace nebo nekvalitní bezbariérová úprava. Město proto podalo žádost o dotaci z IROP, díky které může dojít k rozsáhlé rekonstrukci celé budovy.  Z celkových nákladů 29 767 636,85 vč. DPH získalo dotaci ve výši 26 790 873,16 Kč.

Jedním z dlouhodobých cílů města Svitavy je podpora kvalitních a efektivních sociálních služeb. Věříme, že díky stavebním úpravám na budově dojde jak ke snížení nákladů na provoz, například za energie, tak ke zvýšení komfortu uživatelů centra,“ popsal hlavní cíle oprav starosta David Šimek. 

Posláním CDS je přispět ke kvalitě života dospělých lidí se zdravotním postižením, osob s chronickým onemocněním a seniorů. Umožnit jim smysluplně a aktivně trávit část dne mimo svou domácnost a dle zásad individuálního přístupu jim poskytnout přiměřenou podporu a potřebnou péči mj. v oblasti osobní hygieny, navazování vztahů, rozvoje motoriky aj. V současné době využívá službu denně 8-10 klientů z řad seniorů a 8-12 klientů se zdravotním postižením. „Pro klienty byl přesun velkou změnou. I když jsou prostory mnohem menší než ty, na které jsme zvyklí, službu zde můžeme poskytovat stále na vysoké úrovni a jsme moc rádi, že nám město s novým prostorem pomohlo,“ upřesnila Eva Šolcová, vedoucí CDS. Pro poskytování služeb byla přestavěna původní, dnes již nevyužívaná, jídelna Domu s pečovatelskou službou, kam se během posledních 14 dní přesunula zhruba 1/3 věcí z původní budovy CDS (nábytek, pomůcky,…). 

Rekonstrukce objektu Světlanka by měla být dokončena do konce příštího roku. „Klienti jsou již teď zvědaví, jak to bude ve Světlance vypadat a do nových prostor se těší, stejně jako na užívání přilehlé zahrady,“ doplnila Šolcová.
 

Kateřina Kotasová