Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » zmodernizovaný sběrný dvůr se otevírá

zmodernizovaný sběrný dvůr se otevírá

1. 9. 2023

Ve Svitavách dlouhodobě bojujeme s redukcí odpadů, a proto jsme se rozhodli realizovat změny, které nám pomohou udržet je pod kontrolou a snižovat jejich dopad na životní prostředí i rozpočet města. Středobodem odpadového hospodářství bývá sběrný dvůr, a tak jsme se letos pustili do jeho rozsáhlé rekonstrukce. Od pondělí 4. září bude zprovozněn se všemi novinkami, které jeho modernizace přinesla.

Na dvoře bude nově probíhat detailní evidence odpadů, jejíž nedílnou součástí je zavedení odpadové karty, která umožní občanům Svitav nadále ukládat odpad na sběrný dvůr zdarma (vyjma specifických komodit, např. stavební suť apod., viz ceník v příloze). V této souvislosti upozorňujeme, že od oficiálního zahájení provozu 4. září 2023 již nebude odevzdávání odpadu zdarma na sběrný dvůr bez odpadové karty možné. 

Obyvatelé okolních obcí, které jsou součástí svozové oblasti LIKO SVITAVY a.s. a využívají služeb této společnosti v oblasti svozu komunálního odpadu, mohou po předložení občanského průkazu odevzdat odpad také zdarma. Jeho hodnota bude  načtena na odpadovou kartu dané obce.

 

Kde odpadovou kartu získat

Odpadová karta je vázána na domácnost a mezi jejími jednotlivými členy je přenosná. Je určena výhradně pro obyvatele s trvalým pobytem ve Svitavách.
Zástupci domácnosti bude vydána po předložení občanského průkazu:

  • na sběrném dvoře,
  • na odboru životního prostředí v kanceláři č. 220; po domluvě na tel. 461550251 možné také v neúřední dny.

 

Co se mění s evidencí odpadů na sběrném dvoře

Při příjezdu na sběrný dvůr odpadovou kartu jednoduše předložíte zaměstnanci sběrného dvora. Ten kartu načte do evidenčního systému a odpad zváží, čímž automaticky propojí danou domácnost s množstvím i druhem odevzdaného odpadu. 
Díky tomu získáme kompletní přehled o všech odpadech vyskytujících se na sběrném dvoře a tyto informace následně využijeme k efektivnějšímu nastavení systému odpadového hospodářství. 

Děkujeme, že třídíte srdcem.

 

Kateřina Kotasová