Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Změny v přijímacím řízení na střední školy

Změny v přijímacím řízení na střední školy

19. 1. 2024

Přijímací řízení na střední školy dozná v roce 2024 mnoha změn. Pojďme si alespoň ty nejdůležitější připomenout:

  • možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy u oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem a až 5 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou,
  • přihlášky ke studiu se podávají od 1. do 20. února 2024 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se podávaly již do 30. 11. 2023), 
  • existují tři možnosti podání přihlášky (elektronicky, podáním výpisu vytištěného z online systému, podáním vyplněného tiskopisu s přílohami),
  • na přihlášce musí uchazeč zvolit pořadí škol podle jeho priority.

 

Přijímací zkoušky se budou konat 12. a 15. 4. 2024 pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia a 16. a 17. 4. 2024 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. Náhradní termíny se uskuteční 29. a 30. 4. 2024,

Výsledky přijímacího řízení zveřejní střední školy 15. května 2024, zápisové lístky na střední školy již neodevzdávají.

Doporučujeme všem rodičům a uchazečům o studium být v kontaktu s výchovnými nebo kariérními poradci na základní škole, získávat informace (zejména kritéria přijímacího řízení) od středních škol, např. na jejich webech, účastnit se jejich dnů otevřených dveří a případně sledovat další zdroje na internetu, např. www.prihlaskynastredni.cz nebo www.cermat.cz. 

Ve Svitavách se přijímací řízení týká 214 žáků 9. tříd, případně se bude týkat některých žáků 5. tříd, kteří mají zájem o víceleté gymnázium.

Svitavská střední zdravotnická škola bude přijímat do čtyřletých oborů 60 uchazečů z 9. tříd, gymnázium 30 žáků z 9. tříd a 30 žáků z 5. tříd, obchodní akademie přijme 30 žáků z 9. třídy a SOU je připraveno z 9. tříd přijmout 64 uchazečů o čtyřleté studium ukončené maturitou a 102 uchazečů o studium ukončené výučním listem.

Milan Báča

Testy k procvičování najdete na webu: https://tau.cermat.cz/

 

vložila: Kateřina Kotasová