Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Změny autobusových jízdních řádů

Změny autobusových jízdních řádů

12. 1. 2022

Z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci covid-19 v populaci a v souvislosti s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neuskutečněných spojů ve veřejné dopravě. 
 
Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu nelze zatím predikovat a dopředu také nelze znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu je přistoupeno k preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje), a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „ze dne na den“.  
 
Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. ledna 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., který nás o toto omezení již požádal. 
 
Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřeby, stejně tak doba jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme. 
 
Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu  IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333. Děkujeme za pochopení.
                                
Zuzana Krčmářová
oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Pardubického kraje

 

vložila: Kateřina Kotasová