Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Změna nedělního přednášejícího

Změna nedělního přednášejícího

16. 9. 2022

Historik umění Pavel Zatloukal bohužel nemůže vést nedělní přednášku o architektuře, která je naplánovaná v obřadní síni Langerovy vily na 14:00 hodin. Zaměstnancům muzea se ovšem podařilo domluvit do role přednášejícího Radomíru Sedlákovou

--------------------------------------------------------------------------

Doc. ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.v letech 1974 – 1984 pracovala ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, v Kabinetu teorie architektury. Věnovala se především kritice architektury, kterou prakticky provozovala v deníku Mladá fronta. V roce 1985 přešla do Národní galerie v Praze, v níž založila sbírku architektury, ve které pracuje dodnes. V letech 1987 – 1990 byla kurátorkou galerie Jaroslava Fragnera. V letech 1995 – 2003 přednášela dějiny architektury na fakultě architektury v Liberci, následně v Bratislavě a od roku 2005 na Stavební fakultě ČVUT. Věnuje se také popularizaci architektury, na toto téma vydala několik knih. Byla kurátorkou řady výstav nejen v NG v Praze. Od roku 1993 působí nepřetržitě v porotě soutěže Stavba roku.

-------------------------------------------------------------------------

Po architektonické přednášce se můžete  v 15:00 hodin těšit na informace o tom, jaké byly Svitavy na přelomu 19. a 20. století a na příběhy spjaté s Langerovou vilou. Svitavská historička Monika Němcová se bude věnovat mimo jiné pověsti o prokletí vily. Mělo co dočinění s tím, že rodina Langerů, která ve vile žila, měla smutný osud a v poměrně krátké době v ní došlo k hodně úmrtím? Proč svitavský starosta Carl Lick přesunul radnici města do vily? Na přednášce se dozvíte spoustu dalších zajímavostí.

Po přednáškách bude program pro posluchače pokračovat komentovanou prohlídkou známých i neznámých zákoutí vily, která jsou nyní vybavena rekvizitami ze svitavského muzea. 
Jste srdečně zváni!

Kateřina Kotasová