Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Zápis dětí do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol

11. 5. 2022

Stejně jako v letech předešlých, proběhne i letos zápis do mateřských škol pro školní rok 2022/23 na jednom místě – v multikulturním centru Fabrika

Ve čtvrtek 12. května od 13.00 do 17.00 hodin je potřeba zapsat všechny děti, které mají zájem o předškolní vzdělávání. To je určeno pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti dvouleté. Od 1. září bude předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31. 8. 2022 (narozené před 1. 9. 2017). 

K zápisu je nutné přinést: 

  • prostou kopii rodného listu dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o očkování od praktického dětského lékaře (ten se netýká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání)
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (je možné vyplnit na místě)

Podrobnější informace k zápisu, včetně potřebných formulářů, naleznete na webu jednotlivých mateřských škol, případně na jejich úředních deskách.

Připomínáme, že pro zajištění místa ve školském zařízení, je nutné se k zápisu dostavit i v případě, že dítě bude do MŠ nastupovat až v průběhu školního roku (např. pokud ho budete chtít umístit až od tří let, kterých dosáhne v lednu).

Obavy rodičů, které občas zaznívají na sociálních sítích, že pro jejich děti nebude volné místo v mateřské škole kvůli ukrajinským dětem uprchlíků, jsou zbytečné. Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/23, který proběhne 12. května, není pro děti uprchlíků určen. Na vyhodnocení o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte tedy děti uprchlíků nebudou mít žádný vliv. 

Kateřina Kotasová