Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Zamítnutí požadované dotace Zelenému Vendolí

Zamítnutí požadované dotace Zelenému Vendolí

4. 11. 2021

Zastupitelé města Svitavy, po pečlivém prostudování podkladů, na svém středečním zasedání rozhodli o zamítnutí dotace ve výši 100 tisíc korun pro ZO ČSOP Zelené Vendolí (dále jen „Zelené Vendolí“). 
Zelené Vendolí je záchrannou stanicí, která, zjednodušeně řečeno, na konkrétně vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je zpět do přírody. Jeho působištěm je území s celkem 312 obcemi zasahující do tří krajů (viz obrázek). Tato dotace se tedy netýká, jak se někteří mylně domnívají, psího útulku.

 


Město Svitavy v letech 2005-2020 poskytlo Zelenému Vendolí dotaci v celkové výši 1.990.600 korun, a to především na provoz stanice, ekologickou výchovu a akce pro veřejnost. Po podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro letošní rok (v březnu 2021) bylo Zelené Vendolí vyzváno Odborem životního prostředí města Svitavy (dále „OŽP“) k doplnění informací, které jsou důležité při rozhodování nejen o poskytnutí dotace, ale také o její výši.  A to o doložení výroční zprávy základní organizace za rok 2020 a sdělení informace o výši konkrétní finanční podpory ostatních obcí. Jednalo se tedy o dokumenty, které poskytnou představu o hospodaření a také o tom, jakou měrou se město Svitavy podílí na provozu stanice v porovnání s dalšími 335 obcemi. Po dodání výroční zprávy, ve které bylo uvedeno, že ve spolupráci s Ekocentrem Zelené Vendolí probíhá ekologická výchova, OŽP dodatečně požádalo o soupis konkrétních aktivit záchranné stanice pro svitavské mateřské a základní školy od roku 2019.
Vzhledem k tomu, že tyto podklady Zelené Vendolí nedodalo, oslovilo město Svitavy samo všechny obce, ze kterých má tato záchranná stanice na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR přijímat handicapované živočichy a dále kraje, v nichž se tyto obce nacházejí, tj. Pardubický kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.

Na základě získaných údajů je zřejmé, že z v roce 2020 nejvyšší dotaci na provoz stanice poskytlo město Svitavy, a to ve výši 100 tisíc korun. Z dalších uvedených obcí byly poskytnuty příspěvky v částkách od 0 Kč do 20 tisíc korun. V přiložených souborech si můžete prohlédnout, v jaké výši a zda vůbec bylo podpořeno Zelené Vendolí od konkrétní obce či kraje ze spádové oblasti v letech 2020 a 2021. Stejně tak z mapek vyčtete, do jakých všech obcí a krajů ze spádové oblasti Zelené Vendolí žádost o dotaci neposlalo

Starosta města Svitavy David Šimek k situaci dodal: „Ačkoliv není na dotaci právní nárok, město Svitavy si cení práce, kterou záchranná stanice odvádí a je připraveno v případě opětovné žádosti poskytnout nejvyšší dotaci ze všech měst a obcí spádového území.  Uvědomujeme si, že v dnešní době je těžké sehnat prostředky na chod stanice. Proto záchranné stanici doporučujeme poslat žádost o podporu i dalším zhruba 170 obcím ze spádového území, které doposud nebyly osloveny. Tím by mohlo být získáno dostatek financí na provoz stanice. Není ale možné spoléhat se pouze na naši nadstandardní podporu, obzvláště když žadatel odmítá po několika výzvách doložit požadované dokumenty.“

Vzhledem k tomu, že se záchranná stanice stará i o živočichy dovezené z území Svitav, podporu ze strany města si bezesporu zaslouží. Zastupitelé tak na jednání schválili návrh, aby byla Zelenému Vendolí zaslána výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace přímo Radě města, a to ve výši 25 tisíc korun. Rada by tak po obdržení žádosti měla dotaci v této výši bez odkladu schválit.

Kateřina Kotasová