Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Zákaz koupání v rybníku Rosnička

Zákaz koupání v rybníku Rosnička

17. 7. 2020

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje zakazuje koupání v rybníku Rosnička. Pravidelnou kontrolou (13. 7. 2020) kvality vody ke koupání ve sledované oblasti bylo zjištěno, že voda nevyhovuje požadavkům přírodního koupaliště.

Rozborem vzorků vody byla zjištěna přítomnost výskytu sinic a chlorofylu. Prosíme veřejnost o dodržování tohoto zákazu v rámci ochrany vlastního zdraví. Tento zákaz platí do dne jeho odvolání. Pokud se tak nestane, platí do konce letošní koupací sezóny. Celé znění tohoto opatření můžete zhlédnout v přiloženém souboru. Město Svitavy bude dále usilovat o řešení této situace k lepšímu. „Konkrétní kroky budou brzy představeny" sděluje vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš. Děkujeme za pochopení.

Petr Šmerda.