Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Zákaz koupání v Rosničce

Zákaz koupání v Rosničce

2. 8. 2022

V roce 2018 začalo město Svitavy spolupracovat s mezinárodně uznávaným odborníkem na sinice, prof. Ing. Blahoslavem Maršálkem, CSc., který se stará o záchranu vodních zdrojů po celém světě. 

V roce 2019 se tak začaly na Rosničce zavádět přírodě blízká opatření, která měla za následek úbytek „bahna“ o 40 % (porovnání měření z roku 2018 vs. 2021). Zavedená opatření se také projevila na kvalitě vodě, když od roku 2019 bylo v Rosničce zakázáno koupání pouze po část léta 2020, kdy se vinou srážek dostalo do rybníka velké množství půdy z okolních polí. V roce 2021 nepřesáhlo hodnocení kvality vody stupeň 3. Nyní má ovšem Rosnička, uprostřed léta, ohodnocenou vodu stupněm 5 a koupat se v ní nedá. 

V nádrži došlo v červenci ke skokovému navýšení koncentrací živin a organických látek, u fosforečnanů až o 300 %, což je jev velmi těžko objasnitelný přírodním procesem. „Po znepokojivých výsledcích od KHS jsme si nechali udělat vlastní rozbory nezávislou laboratoří.  Z výsledků analýz vyplývá, že někdy v polovině července se v Rosničce objevilo vysoké množství fekálií. Jejich nárůst byl tak skokový a markantní, že nevylučujeme znečištění rybníku fekáliemi neznámou osobou,“ dodal starosta David Šimek. „Je možné, že budeme podávat trestní oznámení na neznámého pachatele.“


Tento zdroj fekálií „zpracovala“ Rosnička standardně jako každý rybník, tj. zpracovala organické látky na minerální, čímž vyrobila dostatek živin pro řasy a sinice. „Lze předpokládat, že vysoké koncentrace fytoplanktonu s vysokým podílem sinic mohou pokračovat i v srpnu,“ uvedl Maršálek.

Tým lidí pečující o rybník tak v současné době vymýšlí vhodná řešená, která by současnou situaci uklidnila. Nyní jsou posečeny 2/3 vodní plochy rybníka. „V tomto roce již bylo vytěženo 127 kubíků rostlin. Aktuálně sklízíme větší množství, než se plánovalo. Jen tento týden jsme z vody odstranili 20 kubíků rostlin. Ty teď osychají na březích a koncem týdne je převezeme na městskou kompostárnu,“ upřesnil Šimek. 

 

V minulém týdnu také proběhla další aplikace bakterií, které by s čištěním vody měly pomoci. 

 

Využití plovoucích ostrůvků je dalším krokem, který doporučuje profesor Maršálek: „Protože na odtoku z Retenční nádrže jsou také vysoké koncentrace živin, doporučujeme zvážit přeskupení plovoucích ostrovů do formy záchytné hradby ve tvaru podkovy s cílem limitovat zdroje živin z přítoku.“

Místní rybáři se nyní zaměřují na lov „bílé“ ryby (karas, perlín, plotice), která rytím v bahně víří jíly ze sedimentů do vody, a ulehčuje tím sinicím množení.

 

Jaká přírodě blízká opatření město Svitavy v ozdravném procesu využívá?
•    podpora mokřadních a vodních rostlin – váží na sebe živiny, které berou sinicím 
•    skladba rybí obsádky – omezení bílé ryby
•    aplikace probiotických bakterií
•    provzdušňování vody
•    omezení vnosu živin

 

Kateřina Kotasová