Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Z listopadového zasedání zastupitelstva

Z listopadového zasedání zastupitelstva

5. 11. 2020

Dne 4. listopadu proběhlo letošní předposlední plánované zasedání Zastupitelstva města Svitavy. Přítomno bylo celkem 23 zastupitelů. Na programu byly pouze dva body, tedy majetkoprávní úkony a operativní zprávy. V úvodu zasedání proběhla prezentace firmy DETOS s.r.o., která přišla zdůvodnit žádost o prodloužení lhůty na dostavení polyfunkčního domu v ulici Jiráskova (u bývalé bašty za náměstím Míru). Tuto stavbu se totiž nepodaří dokončit v původním termínu (prosinec 2020) a společnosti tak hrozila smluvní pokuta ve výši 700.000 Kč. Po vysvětlení všech komplikací se stavbou, nakonec zastupitelé schválili variantu, která ukládá společnosti uhradit pokutu 100 tisíc korun s tím, že na dokončení stavby bude prodloužena lhůta o 2 roky. V případě, že ani tato lhůta nebude splněna, přijde na řadu "doplacení" pokuty do původních 700 tisíc.

Zastupitelé následně schválili změnu územního plánu Svitavy, které obsahovalo 16 dílčích úprav, přijali usnesení o poskytnutí investiční dotace ve výši 100 tisíc korun Charitě Svitavy za účelem zakoupení osobního automobilu a také o změnu účelu poskytnuté dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže. Starosta města také představil plány modernizace Portálu občana, jenž v současné době na webu města funguje, ovšem chybí mu několik zajímavých funkcí, na něž město nyní hledá finanční prostředky. Pro občany Svitav by to znamenalo například možnost placení nejrůznějších poplatků podobným způsobem jako placení objednávek z komerčních e-shopů, přehlednější a důkladnější seznam všech proplacených faktur a obecně zlepšení digitalizace městského úřadu.

V závěrečné diskusi zastupitelé upozornili na špatný stav stezky po hrázi Dolního rybníka a vznesli dotazy na podnikané kroky v rámci ochranného procesu rybníku Rosnička. V blízké době budeme zveřejňovat plánovaný postup a očekávané účinky práce týmu profesora Maršálka.

Jiří Johanides