Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » z březnového jednání zastupitelstva

z březnového jednání zastupitelstva

28. 3. 2024

V pondělí 25. března se zastupitelé města Svitavy sešli ke svému dalšímu jednání. Hlavním bodem programu bylo schvalování návrhu rozpočtu města Svitavy na rok 2024. Ten je rekordní. Celkové příjmy počítají s 529 258 900 Kč, celkové výdaje jsou vyčísleny na 846 462 000 Kč. Rozdíl hospodaření bude kryt z financí na účtech města.Kapitálové výdaje, určené na řadu zajímavých projektů, tvoří letos téměř polovinu celkových výdajů. To napovídá, že město čeká řada velkých investic, např. rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka, revitalizace rybníku Rosnička či modernizace ve školách.

Vzhledem k tomu, že se zastupitelé již v minulém týdnu setkali na speciálně uspořádaném semináři, kde podrobně jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu probrali, schválili návrh rozpočtu jednohlasně.

Po majetkoprávních úkonech, kde se schvalují převody, prodeje a odkupy pozemků, následovala část operativních zpráv, ve které mj. zastupitelé:

  • Schválili pořízení Změny č. 5 Územního plánu Svitavy.
  • Vydali Obecně závaznou vyhlášku města Svitavy o nočním klidu, která stanovuje dobu nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny ranní. Vyhláška vymezuje také dny, ve kterých bude ve Svitavách platit výjimka z dodržování nočního klidu. V současné době vedení města zjišťuje možnou právní úpravu vyhlášky, jejímž cílem by bylo ujednání, díky kterému by se dala vymezit pouze lokalita města, pro kterou bude výjimka z nočního klidu platit. 
  • Schválili poskytnutí dotace společnosti SPORTES, a to 565 000 Kč na provoz veřejných WC, 3 881 600 Kč na nákup vozidla pro svážení kontejnerů BRKO, 15 550 000 Kč na letošní provoz a údržbu sportovních zařízení a 300 000 Kč na opravy hrobových zařízení významných občanů města.
  • Schválili neinvestiční dotaci pro TJ Svitavy ve výši 5 316 500 Kč na provoz, činnost a úhradu za pronájem sportovišť, podporu sportování dětí a mládeže a na podporu výkonnostního ligového sportu a individuálního vrcholového sportu a také neinvestiční dotaci ve výši 960 000 Kč na podporu pracovníků s mládeží.
  • Schválili poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 352 673 Kč Charitě Svitavy na provozní náklady Charitní pečovatelské služby a CDS Světlanka, na nájemné v DPS v ulici Felberova a v CDS Světlanka a také na zajištění dovážky obědů.
  • Schválili poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč Mateřskému a rodinnému centru Krůček Svitavy na osobní a provozní náklady Centra pro rodinu a na činnost Dobrovolnického centra.
  • Schválili svěření hokejbalového areálu v městské části Moravský Lačnov do hospodaření SVČ Tramtáryje, která jej bude využívat k aktivitám vymezeným zřizovací listinou. V tomto prostoru by také měla ještě v letošním roce vzniknout komunitní zahrada.
  • Schválili pravidla pro uskutečňování participativního rozpočtu. Již v minulých letech vedení města vnímalo podněty od občanů a nebylo výjimkou, že je zařazovalo k realizaci. Zavedení participativního rozpočtu ovšem umožní občanům ještě větší zapojení.  Účastnit se ho (jak podáním návrhu, tak hlasováním) mohou občané Svitav starší 12 let. Pro letošní rok zastupitelé vyčlenili na projekt 500 000 Kč. Z této částky budou podpořeny dva projekty – jeden velký (do max. výše 400 000 Kč) a jeden malý (do max. výše 100 000 Kč). V průběhu května budou moci občané podávat vlastní návrhy, hlasovat o vítězích budou v září. Při hlasování rozdělí mezi vybrané návrhy celkem tři hlasy - dva kladné a jeden záporný. Zásadní podmínkou pro realizaci vítězných návrhů je účast alespoň 500 hlasujících. Podrobné informace získáte na webu projektů.

Po anonymizaci můžete celý záznam ze zasedání zhlédnout na městském YoutTube kanálu.

Další zasedání je naplánováno na pondělí 17. června. 

 

Kateřina Kotasová