Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Výzva pro pořadatele kulturních a společenských akcí 2023

Výzva pro pořadatele kulturních a společenských akcí 2023

3. 3. 2023

Chystáte se v roce 2023 uspořádat nějakou veřejnou společenskou nebo kulturní akci a již nyní víte, že budu zasahovat do pozdních večerních hodin?

Zažádejte si o výjimku z doby nočního klidu.

Odbor školství a kultury vyzývá pořadatele k nahlášení plánovaných veřejných akcí v roce 2023, u kterých je předpoklad udělení výjimky z doby nočního klidu.

Obecně je doba nočního klidu stanovena od 22:00 do 6:00 následujícího dne a její porušení podléhá sankcím. Město Svitavy může obecně závaznou vyhláškou udělit výjimku (dobu nočního klidu zkrátit nebo v uvedenou noc zrušit). Připomínáme tedy všem pořadatelům veřejných produkcí, aby na adresu radnice@svitavy.cz nebo do datové schránky města Svitavy 6jrbphg zaslali do 6. března 2023 informace o plánovaných akcích v roce 2023. 

Nadále je v platnosti vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která ukládá pořadatelům veřejných produkcí ohlašovací povinnost. Tuto povinnost může pořadatel splnit na webových stránkách města Svitavy v sekci kalendář akcí (vyplněním formuláře „přidej akci“, a to vyplněním v plném obsahu požadovaných informací). Oznamovací povinnost je možné splnit též zasláním všech požadovaných informací na e-mailovou adresu radnice@svitavy.cz nebo zasláním do datové schránky města Svitavy 6jrbphg, případně elektronicky na portále občana města Svitavy na portal.svitavy.cz.

Záležitosti veřejných produkcí vyřizuje odbor školství a kultury, kde je možné získat k této problematice bližší informace.

Světlana Češková

vložila: Kateřina Kotasová