Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Výsadba stromořadí ovocných stromů

Výsadba stromořadí ovocných stromů

22. 4. 2021

Dne 15. dubna byla zahájena výsadbu 22 ovocných stromů, konkrétně 16 jabloní a 6 švestek. Výsadba je situovaná za železniční tratí nad ul. Střední, konkrétně na pozemku p.č. 1578, v k.ú. Čtyřicet Lánů. Podél stávající polní cesty tak vznikne ovocné stromořadí starých ovocných stromů. Vysazeny budou stromy o velikosti vysokokmenu.

Realizace bude spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR. Podpora této akce pod názvem „Stromořadí ovocných stromů – Svitavy, Čtyřicet Lánů“ bude poskytnuta formou dotace, a to z Národního programu Životní prostředí, číslo výzvy NPŽP 9/2019 - 5.4.A, výzva Výsadba stromů - Výsadba stromů.

S ohledem na stávající epidemiologická opatření bylo upuštěno od možnosti zapojení veřejnosti při realizaci výsadby. Přesto věříme, že obyvatelé města ocení tuto aktivitu pro zatraktivnění této lokality a zpříjemní pobyt ve volné krajině po mnoho nadcházejících let.

Marek Antoš

Vložil: Jiří Johanides