Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » VYHLÁŠENÉ KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÉ KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

19. 5. 2022

Do pátku 27. května je možné přihlásit se do konkursního řízení na pozici:
ŘEDITEL / KA Mateřské školy Větrná Svitavy

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
•    odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•    znalost problematiky řízení ve školství
•    znalost školských předpisů
•    občanská a morální bezúhonnost
•    dobrý zdravotní stav
•    organizační a řídící schopnosti

 

K PŘIHLÁŠCE JE NUTNÉ PŘILOŽIT
•    úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
•    koncepci dalšího rozvoje školy (2-3 strany A4, strojopis) v ČJ
•    strukturovaný životopis v ČJ 
•    přehled předchozích zaměstnání potvrzený posledním (současným) zaměstnavatelem
•    výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
•    lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy
•    písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení

 

Přihlášky s požadovanými dokumenty zašlete nejpozději do pátku 27. května 2022 (do 12:00 hodin) na adresu:
Bc. Světlana Češková, město Svitavy
T. G. Masaryka 5/35
538 02 Svitavy

Dopis označte:
KONKURS – MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, VĚTRNÁ 11 - NEOTEVÍRAT
 

Nástup na pozici je 1. srpna 2022. Podrobné informace najdete v příloze.

Kateřina Kotasová