Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI HISTORIKA / HISTORIČKY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI HISTORIKA / HISTORIČKY

10. 1. 2022

Městské muzeum a galerie ve Svitavách (Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy, IČ: 00498823 vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ODBORNÉHO PRACOVNÍKA:

HISTORIK / HISTORIČKA 

 

Místo výkonu práce:     Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy
Platové zařazení:    11. platová třída, řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími
Pracovní poměr:    na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce
Pracovní úvazek:    1,0
Termín nástupu:    duben 2022 nebo dle dohody

 

Pracovní náplň:
•    Výzkum a dokumentace historie regionu Svitavska
•    Správa sbírkové, Ottendorferovy a badatelské knihovny, správa fondu archiválií a vzpomínek
•    Zpracovávání libret a scénářů výstav a expozic s historickým zaměřením
•    Publikace témat z historie regionu Svitavska v odborném i regionálním tisku
•    Odborná i popularizační přednášková činnost pro školy a veřejnost

Požadavky:
•    Trestní bezúhonnost a plná svéprávnost
•    Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru historie
•    Praxe v oboru výhodou
•    Schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce, zodpovědnost, komunikační a organizační schopnosti, flexibilita, pečlivost
•    Znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•    Uživatelská znalost práce na PC, práce na internetu a všech základních programů a aplikací
•    Znalost minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni, německý jazyk výhodou
•    Řidičský průkaz sk. B výhodou

Nabízíme:
•    Stabilitu práce ve veřejném sektoru a zázemí příspěvkové organizace 
•    Zajímavou a různorodou práci
•    Možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu
•    5 týdnů dovolené, stravenky, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění

Náležitosti přihlášky:
•    Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti), odborných znalostech a dovednostech s datem a podpisem uchazeče
•    Krátký motivační dopis (maximální rozsah 1 normostrana)
•    Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady a přílohami zašlete nejpozději do 28. 1. 2022 na adresu: Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy (obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení – historik“). 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Hynek Stříteský, ředitel, tel.: 777 710 831, e-mail: reditel@muzeum.svitavy.cz

Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

Odesláním životopisu udělujete Městskému muzeu a galerii ve Svitavách souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.

Ve Svitavách, dne 7. 1. 2022
 

vložila: Kateřina Kotasová