Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Volby 2021 a stanoviště drive-in

Volby 2021 a stanoviště drive-in

29. 9. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 8. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 hodin. Krajský úřad Pardubického kraje, jako registrační úřad, zaregistroval 18 kandidátních listin. 

Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Volič, který neobdrží hlasovací lístky, si je může vyzvednout na recepci městského úřadu nebo v den voleb přímo ve volební místnosti

Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové komisi prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. Volič ve volební místnosti obdrží úřední obálku a za zástěnou do ní vloží 1 hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Úřední obálku s lístkem vhodí do volební schránky. Na hlasovacím lístku může nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Volič může ze závažných důvodů (zejména zdravotních) hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou může požádat na odboru správních činností (telefon 461 550 415) a ve dnech konání voleb pak u okrskových volebních komisí.
V těchto volbách mohou svitavští občané volit mimo své bydliště na voličský průkaz, a to v rámci celé republiky nebo na zastupitelském úřadě. O vydání voličského průkazu může volič požádat osobně na odboru správních činností do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 16:00 hodin středy 6. října 2021. 
Ve Svitavách se bude volit v 18 stálých volebních okrscích. Oznámení o době a místu konání voleb je zveřejněno na úřední desce městského úřadu, na internetových stránkách města a na plakátovacích plochách. V oznámení je mimo jiné uvedeno, které ulice jsou do jednotlivých volebních okrsků zařazeny. Voliči mohou získat informace o zařazení ulic do okrsků i na městském úřadu (A. Peňázová, tel. 461 550 415). 

Volební místnosti jednotlivých volebních okrsků budou umístěny následně: 
č. 1  Multifunkční a kulturní centrum FABRIKA, Wolkerova alej 18
č. 2  Základní škola, Riegrova 4
č. 3  Speciální základní škola, Milady Horákové 44 
č. 4 a č. 5  Gymnázium, Sokolovská 1
č. 6  Lesy ČR, Vančurova 1 
č. 7  Základní škola,  T. G. Masaryka 27 
č. 8  Regionální sdružení sportů Svitavy, Kapitána Nálepky 39
č. 9  Střední zdravotnická škola, Purkyňova 9
č. 10  Internát středního odborného učiliště, Brněnská 28 
č. 11  Dům s pečovatelskou službou, Felberova 31
č. 12 a č. 13  Základní škola, Felberova 2 
č. 14  Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13
č. 15  Základní škola, Zadní 50
č. 16  Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13
č. 17  Základní škola,  Felberova 2
č. 18  Městský úřad Svitavy, Dvořákova 3

Drive-in stanoviště
Ve středu 6. 10. 2021 bude ve Svitavách na parkovišti vedle sportovního stadionu na ulici U Stadionu zřízeno tzv. "drive-in" stanoviště pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany zdraví před onemocněním covid-19. Volit může volič s trvalým pobytem v celém okrese Svitavy.
Hlasování bude probíhat v době od 8:00 do 17:00 hodin a budou ho zajišťovat pracovníci krajského úřadu.

Volič

  • přijede motorovým vozidlem na stanoviště.
  • prokáže se platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas) a obdrží hlasovací lístky
  • popojede a vybere příslušnou stranu (případně upraví lístek zakroužkováním kandidátů, kterým dává přednostní hlasy) a lístek vloží do úřední obálky
  • dojede k hlasovací schránce a odvolí
  • celou dobu nevystupuje z auta. 

Z důvodu přípravy dané akce bude parkoviště uzavřeno pro veřejnost od úterý 5. 10. 2021 do středy 6. 10. 2021 (do večerních hodin).
Pokyny vydané MVČR:

Kateřina Kotasová