Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Velikonoce jsou svátkem naděje

Velikonoce jsou svátkem naděje

20. 3. 2024

Velikonoce jsou oslavou nového života a zrození, časem obnovy, probuzení a vzkříšení, někdy i sebereflexe, a to bez ohledu na konkrétní tradice, které se mohou v různých koutech světa lišit. Hledání vajec poschovávaných velikonočním zajíčkem, zvyk typický pro Anglii, Severní Ameriku a Austrálii, jsme mnohdy převzali také v našich krajích. Všeobecně známým, i když pro většinu z nás obtížně pochopitelným způsobem slaví Velikonoce na Filipínách, kdy se někteří věřící nechávají jako Ježíš Kristus přibít na kříž. Pro Latinskou Ameriku jsou typická velká náboženská procesí a průvody. V pravoslavném světě se zase velmi často setkáváme s vajíčky jasně červené barvy. Mohli bychom pokračovat a pro každý region bychom našli nějaký typický velikonoční zvyk. 

A jak oslavíme Velikonoce ve Svitavách?

Již v sobotu 23. března 2024 si v městském muzeu a galerii v rámci akce Velikonoce v muzeu připomeneme lidové velikonoční tradice, pro všechny návštěvníky, zejména však děti, budou od deváté hodiny ranní do čtvrté odpolední připraveny tvořivé velikonoční dílničky, prodej ručních výrobků a jarních dekorací, chybět nebude ani tradiční velikonoční občerstvení. Opět vás budeme učit jak připravit jidáše i jarní výzdobu, vyzkoušíte si ozdobit vajíčka, vyřezat píšťalku nebo uplést pomlázku. V souvislosti s probouzející se přírodou bude připravený program na kroužkování a pozorování ptáků. 

Společnost Sportes ve spolupráci se svitavskými školami pro nás opět velikonočně vyzdobí náměstí Míru a po celém městě rozmístí oblíbené slamáky, které připraví v SVČ Tramtáryje. V Mateřském a rodinném centru Krůček se budou konat tematicky zaměřené pravidelné kluby.

A protože jsou Velikonoce prvořadým křesťanským svátkem, budou se také ve Svitavách konat velikonoční bohoslužby, které jsou otevřené všem příchozím. Svatý týden začíná v křesťanské tradici Květnou nedělí (24. března), kdy si připomínáme vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek (28. března) se v římskokatolických kostelech bude konat mše na památku Ježíšovy poslední večeře s učedníky. Velkopáteční obřad (29. března) vzpomene na Ježíšovo utrpení a ukřižování. Během Bílé soboty (30. března) budou kostely otevřeny k tiché modlitbě, aby po západu slunce (v 19:30) začala velikonoční vigilie, slavnost vzkříšení, během které je od ohně, rozdělaného před farním kostelem, zapálena velikonoční svíce, tzv. paškál, která je nesena v průvodu do ztemnělého kostela, a od níž si věřící zapalují vlastní svíce. Svatý týden vyvrcholí v neděli (31. března) Slavnostní Zmrtvýchvstání Páně. Velikonoční bohoslužby se uskuteční rovněž ve svitavském evangelickém sboru, a to na Květnou neděli, Velký pátek a Velikonoční neděli, vždy od 9:30 hodin.

Hynek Stříteský
 

vložila: Kateřina Kotasová