Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » úspěšné žádosti města o dotaci

úspěšné žádosti města o dotaci

25. 5. 2022

Město Svitavy uspělo s několika žádostmi o dotace. Má je přislíbeny hned na tři projekty, které se díky tomu mohou posunout do dalších fází.

První se týká prostoru zahrad Sv. Vincence z Pauly, kde je vyprojektovaný odpočinkový altán. Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo městu Svitavy dotaci na jeho výstavbu ve výši zhrba 1,3 milionu korun.  „Pokud vše půjde podle plánu, přes léto by se mohlo vypsat výběrové řízení a na podzim by mohlo dojít k samotné realizaci stavby,“ upřesnil starosta David Šimek. Altán by měl sloužit nejen jako odpočinková zóna s příjemným stínem v parných dnech. Ale také jako místo pro různá venkovní představení, například divadelní nebo hudební.

 

U dalších dvou projektů bude možné díky přislíbené dotaci letos zahájit výběrová řízení a do realizací se pustit v příštím roce.

U tzv. dešťovky se nám podařilo získat dotaci ze státního fondu ŽP ČR ve výši 100 procent způsobilých výdajů. Jedná se zhruba o 11,4 milionu korun. Díky tomuto projektu budou vyměněny nepropustné plochy v lokalitách Antonína Slavíčka, Bratří Čapků a na ulici 5. května za nové plochy s propustným povrchem,“ uvedl Šimek. Obyvatelé se tak v těchto lokalitách dočkají nových chodníků.

Třetí je dotace z IROP na stavební úpravy centra denních služeb Světlanka. Budova, v níž se centrum nachází, byla zbudována v roce 1920, čemuž také odpovídá např. její zastaralé a pro sociální služby neefektivní dispoziční řešení, slabá tepelná izolace nebo nekvalitní bezbariérová úprava. „Jedním z dlouhodobých cílů města Svitavy je podpora kvalitních a efektivních sociálních služeb. Věříme, že díky stavebním úpravám na budově dojde jak ke snížení nákladů na provoz, například za energie, tak ke zvýšení komfortu uživatelů centra,“ popsal hlavní cíle oprav Šimek. Dotace z IROP by měla být poskytnuta ve výši 26,7 milionu korun, přičemž celkové náklady na realizaci jsou vypočítány na 29,7 milionu korun.

Kateřina Kotasová