Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Svitavy obdrží 1,4 milionu korun na rozvoj prorodinných aktivit

Svitavy obdrží 1,4 milionu korun na rozvoj prorodinných aktivit

28. 5. 2021

Město Svitavy již počtvrté uspělo v dotačním titulu Obec přátelská rodině a seniorům. Letošní přihláška se týkala oblasti rodinné, kde již v minulosti dvakrát město získalo na rozvoj rodinných aktivit na svém území podporu ve výši 1,5 milionu korun a na téměř stejnou pomoc formou neinvestiční dotace z ministerstva práce a sociálních věcí se můžeme těšit i v letošním roce. Když k tomu přičteme i loňský úspěch v soutěži Obec přátelská seniorům, jedná se o výrazné úspěchy v této oblasti.

Důležitější však je, co vše se nám podaří díky této dotaci realizovat. Cílem použití těchto prostředků je vytvoření opatření a aktivit zaměřených nejen na rodinu, ale také na tvorbu přátelského prostředí a utužení dobrý vzájemných vztahů nejen mezi rodinami samotnými, ale také s místem, kde žijí. Klademe důraz i na podporu stávajících služeb, stejně jako na rozvoj těch nových.

Primárně se budeme zajímat o zvýšení kvality života rodin. Připravujeme kulturní akce pro širokou veřejnost, kdy se v následujícím období chystáme na bezmála 40 akcí pro rodiny s dětmi. Do tohoto spadají dětské cykly pohádek v divadle Trám, letní pohádky v parku Jana Palacha, pravidelné promítání v autokině i letním kině nebo například vánoční dílny včetně rozsvícení stromečku na náměstí Míru.

Kromě pořádání akcí nám ale také záleží na komfortu jejich prožití a zkvalitnění zázemí. V letních měsících pro potřeby tradičních akcí se pořídí kostýmy pro účinkující, dekorační osvětlovací technika určená pro venkovní akce nebo obrandované nicknack kelímky s aktuálním vizuálním stylem našeho města (zde počítáme s cca 3000 kusy). Nezapomínáme ani na případné horší podnebné podmínky a pro velké akce pořídíme i dva party stany. Zkvalitníme ale i prostory Svitavského mechanického betléma, který po dokončení rekonstrukce dosáhne délky 13 metrů a stane se významným turistickým skvostem. V plánu je zřídit betlémovou hernu, aby se výstava zatraktivnila a především děti se mohly blíže seznámit s adventními tradicemi a zvyky.

Podpory se dočká i městská knihovna, která po letní rekonstrukci dětského oddělení obdrží také pohovky s paravánem a mediaportem pro klidné pracovní či studijní místo. Cílem je i zkrášlit naše už tak dost krásné město. Zapojením široké veřejnosti například do workshopu, jehož náplní bude vysázet 2000ks cibulí jarních květin.

Nelze opomenout ani edukativní rozvoj, osvětu a propagaci prorodinných aktivit. Podpoříme čtenářskou gramotnost, v létě se muzeum postará o oblíbené ukázkové řemeslné ateliéry, Středisko volného času Tramtáryje se dokonce pustí do podpory zdravého životního stylu uspořádáním semináře s certifikovaným lektorem Wim Hofovy metody, tedy otužování. Městská policie bude pokračovat v kroužku „Malý strážník“, během kterého jsou zapojeni jak děti, tak rodiče. Lektory jsou sami strážníci naší obecní policie a cílem je přiblížit dopravní výchovu, pravidla první pomoci i orientace ve městě či v přilehlém prostředí nebo exkurze u složek IZS. Velkou zajímavostí bude také nastartování školy bruslení, krasobruslení a ledního hokeje, kdy se chceme věnovat dětem již od útlého věku, aby neměly strach z ledu a pohybu na ledové ploše.

Ani tak nelze vyjmenovat veškeré aktivity, do kterých se i díky této finanční injekci budeme moci v letošním roce pustit. Jsme nesmírně rádi, že se nám tento úspěch opět podařil a věříme, že svitavské rodiny ocení a přijmou s otevřenou náručí aktivity a projekty, které chystáme. „Rodiny se v letošním roce ve Svitavách opět nebudou nudit. Máme velikou radost z tohoto úspěchu i z toho, že můžeme realizovat tolik vymyšlených aktivit,“ doplňuje radost z výsledku dotačního titulu starosta města Svitavy David Šimek.

Jiří Johanides