Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI - 54. díl - Petr Vodička

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI - 54. díl - Petr Vodička

18. 1. 2024

Jsou mezi námi lidé, jejichž úspěchy jsou viditelné, medializované. Zabývají se činnostmi, které jsou obecně známé, populární, rozšířené a běžně se objevují třeba na televizních obrazovkách. A pak jsou lidé, o jejichž úspěších se dozvídáme sporadicky, protože vynikají v činnostech, které veřejnost příliš nezná. A to je případ Petra Vodičky, svitavského podnikatele.

Veřejnost v našem regionu Vás zná spíše jako podnikatele. Málokdo by ve Vás viděl několikanásobného mistra ČR nebo vicemistra ČR a medailistu z mistrovství světa, vítěze řady domácích a zahraničních soutěží. Představte nám i tu druhou stránku Vaší činnosti.
„Jsem modelář a zhotovuji modely letadel, lodí, a ponorek. Model je co nejpřesnější zmenšenina konkrétní skutečné předlohy v konkrétním měřítku zmenšení. Předlohou modelů je v dnešní době prakticky vše. Letadla, lodě, auta, civilní technika, figurky, scifi, zvířata, diorama. Vytvářejí se v provedení bojovém nebo v provedení civilním. Existují v různých měřítkách zmenšení a jsou zhotovovány z různých materiálů. Jsou to modely nefunkční, stacionární, tak říkajíc makety. Já osobně se věnuji zhotovováním modelů lodí a ponorek v měřítku 1/350 a preferuji  modely z období druhé světové války, částečně z první světové války. A když máte velmi dobře zhotovené modely, můžete se s nimi zúčastnit i soutěží.“

Jak dlouho se tomuto koníčku věnujete a kdo Vás k tomu dostal?
„Tento koníček jsem objevil v dětských letech mezi mým 10. a 12. rokem, a to zcela náhodou. Po přečtení knížek a po zhlédnutí filmů s tématikou 2. světové války jsem si přál vlastnit zmenšeninu, model nějakého bojového prostředku. V té době jsem objevil časopis ABC, ve kterém pravidelně vycházely papírové vystřihovánky různých předloh. Podporou mně tehdy byli i rodiče. Mamka mně sháněla chybějící výtisky ABC a taťka mě seznámil se svým spolupracovníkem ze zaměstnání, který již byl zkušeným modelářem a skládal letadla z plastikových stavebnic. A od tohoto okamžiku jsem začal modelařit v kategorii letadel v měřítku 1/72 a následně 1/48. V roce 2010 jsem modelářsky přešel do kategorie lodí a do kategorie ponorek. A to platí doposud. Celkově tedy modelařím přes 40 let.“

Jste organizován v nějakém klubu?
„Již od prvopočátku jsem členem modelářského klubu KPM Brněnec, jsme zaevidováni ve Svazu modelářů České republiky (SMČR) a vlastním i soutěžní licenci a mohu se tak účastnit i soutěží. Klub v Brněnci patří mezi nejstarší kluby plastikových modelářů v ČR. Vznikl v roce 1975 jako součást tehdejšího Svazarmu. Naše činnost je brána jako sportovní činnost. Ve Svitavách je pouze modelářský kroužek pro žáky a kadety.“

Jak probíhá vytvoření jednoho modelu, co to obnáší?
„U běžného modeláře je zhotovení modelu relativně snadnou záležitostí: koupí si v obchodě model stavebnice a doma ho složí, pak nabarví, přidá obtisky a má hotovo. To může stihnout za víkend. Ale u nás organizovaných modelářů to je velmi odlišné. Pořídíme si model, který chceme ztvárnit podle skutečné předlohy. Poté si musíme nastudovat a připravit dokumentaci, tedy různé podklady, např. výkresy, fotografie, operační nasazení atd. Pak se teprve pustíme do precizní stavby modelu. Vše je podřízeno konečnému efektu, v mém případě co nejvěrnější zmenšenině skutečné lodi či ponorky. Při stavbě musí být dbáno na správné proporce, musí být dodržena geometrie jednotlivých podsestav, všechny detaily musí být precizně zpracovány nebo upraveny, samozřejmě v návaznosti na měřítkovém zmenšení. Poté jsou zhotovovány barevné nátěry, provádí se modulace barev, zesvětlování či ztmavování různých komponentů v návaznosti na dopad světla a úhel pohledu, provádí se označování a imatrikulace modelu a na závěr, jako taková třešnička na dortu, patina modelu. To je zohlednění například bojového opotřebení a poškození, tedy jako u skutečného vzoru. Nezapomíná se např. poškrábání povrchu, různé zašpinění, začouzení u hlavní střelných zbraní, komínů, různé stečeniny, rez, která se vyskytuje na trupech lodí.“

A když je model hotový, co se odehrává dál?
„Když je vše hotové, může modelář model představit veřejnosti, případně s ním může vyrazit na výstavu, soutěž nebo na bodovací soutěž. Na bodovací soutěži, což je nejpřísnější soutěžní klání modelářů, předá model i s dokumentací rozhodčím, kteří podle stanovených pravidel přidělují či odebírají body a v návaznosti na dosazeném bodovém skóre určí pořadí modelů, respektive modelářů.“

Jakých největších úspěchů jste dosáhl?
„Jsem čtyřnásobným mistrem ČR, osminásobným vicemistrem ČR, mám stříbrnou a bronzovou medaili z mistrovství světa z roku 2023, vedle toho jsem zvítězil nebo získal medaile na řadě domácích soutěží v Brněnci, Jihlavě, Chodově, Brně, Praze, Prostějově nebo zahraničních soutěží, např. v Anglii, Maďarsku, Polsku nebo Slovensku. Období před covidem by mohlo být velkým výčtem titulů nebo medailí, umístění a medaile jen za roky 2022 a 2023 by naplnily půl stránky.“

A mohl byste přiblížit čtenářům alespoň některé úspěchy v uplynulém roce 2023?
„Byl to pro mě úspěšný rok. Zúčastnil jsem se třeba jedné z největších akcí ve střední Evropě - mezinárodní soutěže Mosonshow v Maďarsku, kde jsem získal v kategorii Profi zlatou medaili a k tomu zároveň ocenění Italského modelářského svazu za nejlepší model italského letadla. Po prázdninách jsem na Mistrovství ČR plastikových modelů v Liberci získal v kategorii lodí a v kategorii ponorek zlaté medaile a stal jsem se dvojnásobným mistrem ČR. K tomu jsem získal putovní pohár Memoriálu Z. Krčmáře za model plavidla s nejvyšším bodovým ohodnocením. Také z výstavy v České Třebové jsem si přivezl ocenění. Na konci září jsem byl nominován Svazem lodních modelářů do reprezentace ČR a zúčastnil se Mistrovství světa lodních modelů Naviga (neplovoucích lodních modelů), které se konalo v Jablonci nad Nisou. V systému Naviga jsem nováčkem, a teprve se ve velkých soutěžích rozkoukávám. Ale v kategorii C6 mé modely na mistrovství světa získaly jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.“

Co Vás v nejbližší době čeká, na čem pracujete?
„V dubnu mě čeká soutěž v Maďarsku v Mošoni a na podzim 2024 se koná Mistrovství Evropy v Bulharsku, na které jsem již obdržel reprezentační pozvánku SMČR. V této době mám rozpracováno několik modelů lodí a i ponorek. Velice zajímavý model bude hydroplánová loď japonského námořnictva z roku 1944, má velice efektní a velmi náročné kamuflážní schéma a z ponorek bych mohl uvést typ U-78, což je typ z první světové války a taktéž ve velmi zajímavém kamuflážním zbarvení.“

Děkujeme za rozhovor. Milan Báča