Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu

2. 4. 2024

Od roku 2008 připadá 2. duben dni Světového dne porozumění autismu. Jedná se o jeden ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, které se organizace Spojených národů rozhodla věnovat tématům spojeným se zdravím.

Cílem Světového dne porozumění autismu je mimo jiné zdůraznit potřebu pomoci, která povede ke zlepšení kvality života osob s autismem, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Do osvěty se zapojují nejen organizace pomáhající lidem na spektru a jejich rodinám, ale také zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné instituce, různé spolky apod.

V rámci tohoto světového dne je kladen důraz nejen na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) a o životě a potřebách osob s autismem, ale také zdůraznění nezbytnosti nastavení účinných mechanismů pomoci na všech úrovních jak samotným lidem s autismem, tak jejich rodinám a dalším pečujícím.

Světový den porozumění autismu je spjatý s modrou barvou. Barvou, která symbolizuje komunikaci a sebevyjádření. Tedy právě se záležitostmi, se kterými mají lidé trpící poruchami autistického spektra potíže.
Svitavský úřad se dnes alespoň symbolicky připojí k této akci a Langerova vila se během dnešní noci "rozsvítí" do modra. 

Zajímavé informace, články a rozhovory na toto téma najdete například na osvětovém a informačním portálu AutismPort
 

Autismus není volba, porozumění ano.

Kateřina Kotasová