Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Soutěž o přívětivý úřad

Soutěž o přívětivý úřad

3. 11. 2023

Od roku 2016 pořádá Ministerstvo vnitra České republiky soutěž Přívětivý úřad, jejímž cílem je mapování a hodnocení stavu přívětivosti úřadů vůči občanům. Sleduje se např. kvalita proklientského přístupu, online řešení agend, dostupnost služeb pro občany či otevřenost radnic.

V letošním 8. ročníku této motivační soutěže soupeřilo o konečné pořadí 130 obcí s rozšířenou působností a MČ Prahy. Svitavy obsadily 3. místo v Pardubickém kraji, za Chrudimí a Ústím nad Orlicí. Celorepublikově se na prvním místě umístil Pelhřimov, následovaný Kolínem a Brnem. 

Cenu si na slavnostní předání, které se uskutečnilo ve středu 1. listopadu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, převzal starosta David Šimek, jenž k výsledku doplnil: „Stále hledáme cesty, jak usnadnit a zpříjemnit občanům vyřizování záležitostí na úřadě. Na dnešním předávání jsem měl možnost slyšet o zajímavých přístupech a také načerpat od zástupců dalších měst inspiraci. Je tedy pravděpodobné, že nějaké inovace zavedeme také u nás."

V rámci vyhlášení soutěže také pravidelně vychází publikace příkladů dobré praxe. V současném vydání jsou Svitavy prezentovány projektem adresného třídění plastů, které napomáhá snížení směsného komunálního odpadu ve městě. Publikaci si můžete projít v příloze.

 

Kateřina Kotasová