Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Slavnostní otevření nových prostor na ZŠ

Slavnostní otevření nových prostor na ZŠ

31. 8. 2021

Den před začátkem nového školního roku byly slavnostně předvedeny nové prostory učeben a zázemí hned na dvou svitavských školách. 

Na ZŠ T. G. Masaryka vznikla z bývalých prostor školnického bytu učebna přírodních věd a také jazyková dílna. Uzpůsobení zasedacího pořádku zvláště při studiu přírodních věd bude podporovat spolupráci a komunikaci mezi žáky, kteří budou k touze po poznání nabádání již při vstupu do chodby citátem J. W. von Goethe: „Kdo není zvídavý, ten se nic nedozví.“ 

Na ZŠ Riegrova čekají na žáky hned čtyři nové učebny - dvě odborné pro přírodovědné a polytechnické předměty, jedna pro cizí jazyky a jedna pro výuku IT, která je dostatečně prostorná na to, aby se v ní mohla učit celá třída naráz. Učebny jsou vybavené spoustou nových moderních pomůcek, které budou při výuce jistě milým zpestřením.

Na nově zrekonstruované prostory se můžete přijít podívat o tomto víkendu:
ZŠ Riegrova v sobotu 4. 9. 2021 od 9.00-12.00 hodin
ZŠ T. G. Masaryka v neděli 5. 9. 2021 od 9.00-12.00 hodin

Přejeme všem žákům a učitelům příjemný vstup do školního roku 2021/22!