Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Slavnostní odhalení podchodu u Alberta

Slavnostní odhalení podchodu u Alberta

8. 10. 2021

Spolupráce v oblasti kultury mezi českými a polskými městy se v posledních letech slibně rozvíjí. 

V letošním roce se povedl společný projekt mezi městem Svitavy a Strzelin. V červnu přijeli studenti ze Strzelina na třídenní výtvarný workshop do Svitav, aby se seznámili s naším městem a jeho okolím. Velkou část svého pobytu strávili se svitavskými studenty v muzejních dílnách, kde malovali obrazy inspirované svitavskými pověstmi, které jim svým neodolatelným způsobem podal historik Radoslav Fikejz. V září se naopak zúčastnili vybraní žáci svitavských škol fotografického workshopu v tomto polském městě. 


Nejviditelnějším výstupem tohoto projektu bude vytvoření obrazné historické cesty oběma městy v podchodu u Alberta. Ošklivý prostor, který propojuje svitavské náměstí se západní částí města, byl v měsíci květnu opraven, došlo na obklady stěn i nové osvětlení. V podchodu jsou nyní nově umístěny obrazy malované svitavským malířem Pavlem Fialou a při jeho průchodem se budete moci seznámit nejen s nedůležitějšími mezníky dějin Svitav a Strzelin, ale budete také moci pohlédnout do očí významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj našeho města, ale i naší republiky. Chybět nebudou portréty Bruna ze Schauenburgu, V. O. Ottendorfera, Oskara Schindlera, či T. G. Masaryka a J. A. Komenského. 


Obrazy jsou prozatím zakryté. Slavnostní odhalení podchodu, který ponese název PORTA HISTORICA, se uskuteční v sobotu 16. října v 15 hodin a zúčastní se ho i delegace z polské gminy Strzelin. 
Z důvodu slavnostního ceremoniálu, na který jste zváni, bude 16. 10. 2021 uzavřen podchod u Alberta na náměstí, a to od 14:30 do 16:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Kateřina Kotasová