Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

25. 3. 2021

Celou Českou republiku čeká na přelomu měsíců března a dubna sčítání lidu. Rozhodným okamžikem pro letošní sčítání je půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března. Co rozhodný okamžik znamená? Určuje, kdo vše sčítání podléhá:

  • každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
  • každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
  • každý dům a každý byt (i neobydlené).

Sčítání organizuje, koordinuje a jeho přípravu, provedení a zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad. Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem a do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se prostřednictvím online formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Sčítání je povinné pro všechny osoby, které sčítání podléhají, viz uvedené body v prvním odstavci. Za osoby mladších 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. 

Na kontaktních místech sčítání lze získat další doplňující informace stejně jako prázdné listinné formuláře a následně vyplněné je zde můžete i odevzdat. Pro město Svitavy jsou kontaktními místy pobočky České pošty v ulicích Tyrše a Fügnera a také Větrná. 

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Jiří Johanides