Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Rosničku čeká na podzim vypouštění

Rosničku čeká na podzim vypouštění

27. 6. 2024

Kvůli zlepšení kvality vody v Rosničce začalo město Svitavy v roce 2018 spolupracovat s mezinárodně uznávaným odborníkem na sinice, prof. Ing. Blahoslavem Maršálkem, CSc., který se stará o záchranu vodních zdrojů po celém světě. Od roku 2019 se tak začala na Rosničce zavádět přírodě blízká opatření, která měla za následek úbytek „bahna“ o 40 % (porovnání měření z roku 2018 vs. 2021). Již v začátcích ovšem bylo jasné, že se bez klasického odbahnění rybník s největší pravděpodobností neobejde. 

Město Svitavy podalo letos na jaře žádost o dotaci na komplexní revitalizaci rybníku Rosnička do výzvy Národního programu Životní prostředí. Žádost byla akceptována a nyní se čeká na rozhodnutí o poskytnutí dotace. Její výše by měla dosáhnout 38 295 529 korun (celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na přibližně 66,4 milionů korun), přičemž by město chtělo výběrové řízení na dodavatele zahájit již v červenci.

Realizace přírodě blízkých opatření bude kvůli plánům s odbahněním v letošním roce pokračovat v lehce omezeném režimu. Počítá se s jednou celoplošnou sklizní vodních rostlin a dalšími třemi sklizněmi v prostoru pláže na zhruba 2 ha plochy.

Aplikace probiotických bakterií, které napomáhají mineralizaci organických látek v sedimentu a tudíž snížení jeho množství, jsou letos naplánovány také maximálně tři. K první aplikaci došlo koncem května, ta další je na řadě dnes. Proto 27. a 28. června platí v Rosničce  zákaz koupání.

A jaký je harmonogram revitalizace?

V říjnu letošního roku by mělo dojít ke slovení Svitavského rybníku i Rosničky. 

Následně dojde k částečnému vypuštění Svitavského rybníka a k vypuštění Rosničky, kde by v zimním období 2024/2025 mělo dojít k odtěžení sedimentu a jeho uložení na dvou deponiích v ploše rybníka. Tyto dvě velké hromady zůstanou v místě na vysušení přes celé léto a na podzim 2025 budou rozvezeny na předem dohodnuté zemědělské pozemky.

Pro více informací ohledně Rosničky můžete navštívit speciální webovou stránku: https://www.rosnicka.svitavy.cz/

Kateřina Kotasová