Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Ptačí chřipka se vyskytla také u Svitav

Ptačí chřipka se vyskytla také u Svitav

5. 2. 2024

Vzhledem k výskytu ptačí chřipky v Pardubickém kraji vydala Státní veterinární správa mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. 

Ohniskem nebezpečné nákazy bylo vyhlášeno zařízení ve Skleném. Kolem ohniska je vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, do kterého spadají také Svitavy. Obě pásma pak tvoří pásmo uzavřené, ve kterém je nutné provést soupis všech zařízení, v nichž jsou chovaní ptáci chováni pro účely podnikání. 

Na území města Svitavy platí povinnost provést soupis pouze těch zařízení (chovů), kde jsou chovaní ptáci chováni za účelem podnikání, tzn. že tuto ohlašovací povinnost vůči městu mají pouze chovatelé, kteří mají IČO. Ti mají povinnost nejpozději do 8. 2. 2024 vyplnit a odevzdat zveřejněný sčítací list drůbeže (naleznete v příloze). Oproti tomu drobní chovatelé, kteří mají chov pro vlastní potřebu, tuto povinnost vůči nám jako obci nemají, jelikož Svitavy se nachází pouze v pásmu dozoru, nikoliv v ochranném pásmu.

Vyplněné sčítací listy je třeba zaslat nejlépe na email jiri.hainc@svitavy.cz nebo osobně odevzdat na podatelně Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 40/25.
 

Předem děkujeme všem chovatelům za spolupráci. 

V příloze naleznete nařízení v celém znění.

 

Hrozí nebezpečí pro člověka?
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i s jejich trusem, peřím apod.

Potraviny v obchodech jsou bezpečné. Důsledný veterinární dozor začíná v chovech drůbeže a veterinární kontrola zdravotní nezávadnosti veškerých živočišných produktů je dále zajišťována ve fázi jejich zpracování až po pult prodejen. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.

Vyslovit podezření na ptačí chřipku u lidí můžeme, jestliže

  • jsou podezření na výskyt chřipky ptáků v okolí cca 10 km od jejich pracoviště;
  • onemocní s příznaky vysoké teploty, bolestí hlavy, kašle, obtíží při dýchání přibližně po 7 dnech od kontaktu a podezřelým potenciálně nemocným zvířetem.

Pravděpodobnost onemocnění ptačí chřipkou je extrémně malá. V případě příznáků ovšem vše konzultujte s lékařem.

Více informací o ptačí chřipce naleznete na webu Státní veterinární správy.

Kateřina Kotasová