Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Probační a mediační služba slaví 20 let v ČR

Probační a mediační služba slaví 20 let v ČR

22. 11. 2022

Probační a mediační služba přispívá k naplňování trestní spravedlnosti a snaží se o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Vytváří podmínky k tomu, aby v některých případech trestního řízení mohl být uložen jiný trest než jen odnětí svobody, současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření. Důležitou součástí je i práce s oběťmi trestných činů.

Zajímá vás

  • jak pracujeme s pachateli trestných činů?
  • jaké služby nabízíme obětem?
  • jak probíhá probační dohled nebo trest obecně prospěšných prací?
  • jaké jsou podmínky trestu domácího vězení?
  • jak může mediace pomoci obětem a pachatelům při řešení trestního konfliktu?

 

U příležitosti výročí 20 let probační a mediační služby v ČR vám naši práci představíme v rámci debaty zástupců Probační a mediační služby, hostů a občanů města.

Akce se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022 v 17:00 hodin v aule multifunkčního centra Fabrika ve Svitavách (3. patro) pod záštitou Davida Šimka, starosty města Svitavy. Připraveno bude i drobné občerstvení. Jste srdečně zváni.

Za kolektiv pracovníků střediska Svitavy Jaroslava Šabrňáková

 

 

vložila: Kateřina Kotasová