Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Příspěvky na ošetření stromů

Příspěvky na ošetření stromů

14. 3. 2023

Rada města Svitavy na svém zasedání 23. ledna 2023 vyhlásila grantový program nazvaný "Příspěvky na ošetření významných stromů". O finanční podporu mohou žádat občané i podnikatelé, kteří vlastní významné stromy rostoucí na území města Svitavy.

Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní řadu významných funkcí - estetickou, ekologickou a společenskou. Tím se významně podílejí na zlepšování životního prostředí obyvatel v našem městě. Důležité je však nejen stromy vysazovat, ale také je pečlivě a odpovědně ošetřovat. Ošetřování stromů je činnost, která vyžaduje speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez může způsobit nezvratné poškození, které bude ovlivňovat strom po celý jeho život, případně v horších případech život stromu výrazně zkrátí.

Přednostně bude příspěvek přiznán na ošetření  stromů,  jejichž stav lze charakterizovat jako rizikový. Ošetření spočívá v provedení bezpečnostního a zdravotního řezu, případně zabezpečení koruny stromu proti jejímu rozlomení umístěním bezpečnostní vazby. Příspěvek nebude poskytován na kácení stromů.

Písemné žádosti lze podávat od 1.března do 28. dubna 2023 odboru životního prostředí MěÚ Svitavy.

Potřebný tiskopis lze získat na:

  • odboru životního prostředí MěÚ Svitavy,
  • podatelnách úřadu nebo
  • webu města

K žádosti je nutné doložit kopii katastrální mapy se situačním zákresem předmětného stromu. Zpracování cenové nabídky zajistí odbor životního prostředí a doporučí radě města výši příspěvku na ošetření konkrétního stromu, a to podle naléhavosti zásahu a významu daného stromu z hlediska městské zeleně. Podáním žádosti nevzniká na příspěvek nárok. O výsledku budou všichni žadatelé písemně informováni. 

Soňa Šemberová

Více informací naleznete ZDE.

 

vložila: Kateřina Kotasová