Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Přestavby bazénu se nedočkáme

Přestavby bazénu se nedočkáme

1. 11. 2021

Projekt velkých stavebních úprav a přístavby na svitavském bazéně se ruší. Dnes rozhodla Rada města Svitavy o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky. Hlavním důvodem je celková cena projektu, která by značně zatížila rozpočet města na několik budoucích let a ztížila tak další městské investice. I tak ale bazén nezůstane v současném stavu, protože je nutné řešit některé zásadní záležitosti jako zateplení, úpravu vzduchotechniky nebo rekonstrukci technologií. Realizace všech těchto úprav bude probíhat průběžně do roku 2023, odhadované náklady jsou 80 milionů korun. 

Svitavský plavecký bazén byl otevřen v roce 1994 a doposud neprošel žádnou výraznější inovací.  Již od roku 2016 se proto ve Svitavách diskutuje o jeho větší rekonstrukci a přestavbě. Někomu vadí chladnější prostředí, jiným chybí pestřejší vybavení (wellness apod.), správa bazénu by pro změnu ocenila modernější technologie.

Dvakrát byl projekt „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu Svitavy“ těsně před startem a dvakrát byl z ekonomických důvodů stopnut. V říjnu 2020 bylo, do třetice, zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky, přičemž si město Svitavy vyhradilo právo zrušit zadávací řízení z důvodu, pokud nejnižší hodnocená nabídková cena přesáhne 170 milionů korun bez DPH. V  době zahájení zadávacího řízení mělo město Svitavy vyčleněny finanční prostředky ve výši 110 milionů korun (včetně přiznané dotace 12 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí) a předpokládalo získání úvěru ve výši 60 milionů korun, tj. celkem 170 milionů korun. V prosinci 2020 podalo také město Svitavy žádost o dotaci v rámci dotačního investičního programu Národní sportovní agentury a doufalo v zisk dotace alespoň 50 milionů korun. Předmětná výzva byla ovšem 4. srpna 2021 zrušena.

V půli srpna 2021 provedla komise jmenovaná zadavatelem hodnocení nabídek, na jehož základě byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka, která značně převyšovala stanovenou „hraniční cenu“. Vzhledem k situaci, kdy nejsou aktuálně vyhlášeny žádné vhodné dotační tituly, které by alespoň na část předmětu plnění veřejné zakázky poskytly finance, by spuštění přestavby mělo zásadní vliv na městský rozpočet. A protože má Město Svitavy další projektové záměry (mj. úpravy veřejných prostranství v sídlištích města, opravy místních komunikací, muzeum betlémů, či rekonstrukce podchodu u Ottendorferovy knihovny aj.), rozhodla Rada města o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky.

 „Situace nás mrzí, protože jsme chtěli, aby naši obyvatelé měli k dispozici moderní plavecký bazén s wellness částí a nemuseli za takovým zážitkem dojíždět do okolních měst. Hledali jsme a zkoušeli různé dotační programy, které by nám s financováním takto velkého projektu pomohly, bohužel i přes veškeré úsilí jsme na dotace nedosáhli. Rozhodnutí o tom, že do projektu nepůjdeme, je, myslím, ekonomicky zodpovědné,“ dodal po zasedání Rady starosta města David Šimek.  
 

Kateřina Kotasová