Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Posilujeme oddělený sběr kovů ve Svitavách

Posilujeme oddělený sběr kovů ve Svitavách

23. 6. 2020

Ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., která nám nové kontejnery zapůjčila, a společností LIKO SVITAVY a.s. se nám povedlo ve Svitavách umístit pět zbrusu nových šedých kontejnerů na kov o objemu 1 500 l. Kontejnery byly umístěny na následující sběrná místa: Malé náměstí, Slunečná Lačnov (parkoviště u hokejbalového hřiště), Olomoucká, Vějíř – trafostanice Zahradní a Lačnov – Zadní 32. Tyto kontejnery mají shodný tvar jako většina kontejnerů na sklo, pozor na záměnu! Sklo do těchto kontejnerů nepatří, bohužel při kontrole na Malém náměstí jsem již objevil vhozené tři lahve od sektu. Kontejnery mají dva vhozy: kulatý krytý gumou a obdélníkový opatřený plastovým krytem. Na boku mají umístěn průhled pro orientační zjištění naplněnosti. V případě, že zjistíte naplněný kontejner na kovy, neváhejte kontaktovat pracovníka Městského úřadu Svitavy (odpadové hospodářství - 461 550 251).

Kontejnery jsou primárně určeny na plechovky od potravin (opláchnuté), nápojů a dále drobný kovový odpad z domácností (menší kovové hrnce, pokličky, plechy, příbory, kovové nářadí, šrouby, atd.). Kontejnery jsou určeny pouze pro kovový odpad pocházející výlučně z domácností, ne pro odpad z podnikatelské činnosti (zbytky z výroby, pohostinství). Do kontejnerů se nesmí vhazovat kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (tyto můžete odevzdat na sběrném dvoře) a zbytky jídla. V médiích nedávno proběhla zpráva, že společnost EKO-KOM, a.s. hodlá podpořit i možnost sběru kovových obalů prostřednictvím žlutých kontejnerů. Ve Svitavách o tomto způsobu sběru kovových obalů neuvažujeme a pokračujeme v odděleném sběru kovových obalů pouze do šedých kontejnerů na kov! Do žlutého kontejneru ve Svitavách tedy plechovky ani další kovový odpad rozhodně nepatří!! Využívejte pouze k tomu určené šedé kontejnery na kov.

V roce 2019 jsme prostřednictvím pěti stávajících šedých kontejnerů vybrali 2,24 t kovových obalů k dalšímu využití. Děkujeme Vám, že třídíte! 

Vít Baránek

Vložil: Jiří Johanides