Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2023

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2023

27. 3. 2023

Poplatek ze psů na rok 2023 je splatný do 31. března.

Platbu lze provést:

  • v hotovosti u správce poplatku (na odboru financí),
  • kartou na podatelně úřadu,
  • bezhotovostním převodem na účet města 19-520591/0100.

 

Variabilní symbol pro platbu zůstává stejný, můžete si jej ověřit u pracovnice odboru financí Ilony Svobodové (tel. číslo 461 550 444, email:ilona.svobodova@svitavy.cz), která také zodpoví vaše případné dotazy. 

Poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců. Ohlášení poplatkové povinnosti nebo změny údajů uvedených v původním ohlášení (stěhování, úhyn psa, změnu držitele) je třeba nahlásit do 15 dnů. Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu od poplatku (např. u osob ZTP nebo ZTP-P, u držení psa z útulku, členů kynologického svazu) je poplatník povinen ohlásit do 90 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

V příloze naleznete formulář "Ohlášení k místnímu poplatku ze psů" a také Obecně závaznou vyhlášku města Svitavy č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

 

ROČNÍ SAZBA POPLATKU

 

  Poplatek za 1. psa            

         Poplatek za 2. a každého dalšího psa téhož držitele      

      Rodinný dům              Ostatní          Rodinný dům Ostatní

  Centrální zóna  

480 Kč 1.500 Kč 720 Kč 2.250 Kč
1. zóna 400 Kč 1.500 Kč 600 Kč 2.250 Kč
2. zóna 240 Kč 1.000 Kč 360 Kč 1.500 Kč
3. zóna 400 Kč 400 Kč 600 Kč 600 Kč

 

Sazba poplatku ze psa, jehož držitel je starší 65 let nebo v kalendářním roce dovrší 65 let, činí ročně:

  • v centrální, 1. a 3. zóně 200 Kč  za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa, 
  • ve 2. zóně 120 Kč za prvního psa a 180 Kč za druhého a každého dalšího psa.
     

Kateřina Kotasová