Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Oprava kanalizace T. G. Masaryka uzavře část ulice

Oprava kanalizace T. G. Masaryka uzavře část ulice

24. 3. 2021

Jednou z investičních akcí města Svitavy v tomto roce bude i plánované navázání na rekonstrukci části splaškové a dešťové kanalizace a části vodovodu v křižovatce T. G. Masaryka a Tyrše a Fügnera. V dubnu letošního roku bude rekonstrukce těchto sítí pokračovat, a sice v části T. G. Masaryka před obchodní akademií až po křižovatku s ulicí Jungmannova. Vzhledem k těsnému pracovnímu prostoru bude potřeba zajistit určitá dopravní opatření.

V první fázi rekonstrukce od 6. dubna do 22. dubna bude uzavřena zmiňovaná ulice včetně samotné křižovatky (níže na mapce červeně). Vjezd před budovu Kooperativy, VZP, části MěÚ Svitavy a dalších bude tedy z ulice Jungmannova znemožněn. Klienti navštěvovaných institucí a pochopitelně rezidenti budou moci využít dočasného jednosměrného řešení, které povede z hlavní silnice od Národního domu (níže na mapce modře). Zároveň je také možné využít možnosti parkování za "Bílým domem". Po skončení první etapy bude křižovatka průjezdná a řidiči se nedostanou pouze do části ulice T. G. Masaryka vedoucí před obchodní akademií.

Celá realizace potrvá až do konce měsíce července. Během celé této doby bude podélné parkování až po výjezd na hlavní silnici T. G. Masaryka povoleno pouze na jedné straně. Chodcům bude umožněno stavbou procházet, počítá se s průchodem, případně s přechodovými lávkami. Zhotovitelem této rekonstrukce bude firma EVT Svitavy, která uspěla ve výběrovém řízení. Vysoutěžená částka za dílo je necelých 7,7 milionu korun.

Během rekonstrukce prosíme zvláště chodce o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem staveniště, stejně jako řidiče o trpělivost a pochopení pro dočasná omezení, která především v měsíci dubnu vzniknou. Důvodem uzavření ulice až po křižovatku v první fázi je plánovaná instalace suchovodu, která dotčeným domům zajistí zásobování pitnou vodou. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Jiří Johanides