Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Omluva dopravce BusLine

Omluva dopravce BusLine

15. 6. 2022

Oznámení – omluva

(Semily 14. června 2022) Dopravní skupina BusLine se tímto hluboce omlouvá cestujícím v Pardubickém kraji i zadavateli dopravní zakázky – Pardubickému kraji za komplikace způsobené nevypravením všech spojů vyplývajících ze smlouvy.

Situace s nevyjetím některých spojů v pondělí 13. a v úterý 14. června nás mrzí o to více, že jsme byli jediný z velkých dopravců, komu se zatím dařilo všechny své spoje ve všech krajích, byť někdy s vypětím všech sil a s mobilizací veškerých záloh odjezdit.  Bohužel v Pardubickém kraji se nám toto splnit nepodařilo, a to z důvodu kritického nedostatku řidičů. Problém nedostatku řidičů řeší v České republice i mimo ni řada osobních i nákladních přepravců. Ve skupině BusLine jsme náborové kampani v Pardubickém kraji věnovali maximální úsilí, nabízeli jsme zde dvojnásobný náborový příspěvek oproti jiným krajům a snažili jsme se nové kolegy získat všemi způsoby. Poprvé jsme se zde ale setkali s tím, že měli někteří řidiči podepsáno více pracovních smluv u různých dopravců a rozhodovali se na poslední chvíli.
Dovolte, abychom vás ujistili, že ve svém úsilí o naplnění našich závazků uděláme všechno, co je v našich silách a že si vážíme důvěry v nás vložené. 

Na závěr uvádíme telefonní čísla pro spojení nespokojených zákazníků:
Dispečink Semily:                                         481 368 111
Informační kancelář mobilní telefon             778 982 872
Dispečer 1                                                   737 914 432
Dispečer 2                                                   732 150 599
Provozní ředitel Michal Hanč                      702 177 765
Ředitel Oblasti Pardubický kraj Jakub Hanzlík         604 381 856

S úctou

Vladimíra Vyhnisová, pověřená řízením Dopravní skupiny BusLine

 

vložila: Kateřina Kotasová