Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Obnovitelné zdroje energie – dnešní větrné elektrárny

Obnovitelné zdroje energie – dnešní větrné elektrárny

19. 5. 2023

Stále častěji dnes slyšíme v souvislosti s energetikou a její budoucností pojem obnovitelné zdroje. Ať už je to v konotacích vysloveně pozitivních, nebo naopak zcela negativních. Právě proto by bylo dobré podívat se na tento zdroj elektřiny bez emocí, fakticky a brát je jako jednu z možností, která pří správné aplikaci a míře použití může mít pozitivní, ba dokonce klíčový, efekt ve snížení energetické závislosti, zvýšení energetické soběstačnosti, a potenciálně i snížení cen elektřiny.

V případě ČR jsou, z hlediska potenciálního rozvoje a současných technologií, nejzajímavějšími zdroji zdroje solární a větrné. Zároveň je třeba jedním dechem dodat, že v podmínkách České republiky se pravděpodobně nikdy nebude jednat o zdroj primární (na rozdíl od zemí s příhodnějšími geografickými podmínkami). Obnovitelné zdroje však mají potenciál být, nejen vhodným doplňkem, ale stát se i klíčovou součástí energetické budoucnosti ČR.

V právě se přetvářejícím energetickém mixu ČR jaderné elektrárny zůstanou stěžejním zdrojem el. energie a budou doplňovány právě zdroji obnovitelnými. Jejich potenciál je navíc třeba vidět v širších souvislostech. Nejde tedy, obrazně řečeno, „jen“ o výměnu kouřících komínů elektráren spalujících fosilní paliva za stožáry větrných elektráren a konstrukce solárních panelů, nýbrž o klíčový prvek v postupných strukturálních změnách v dopravě, průmyslu, zemědělství a samozřejmě samotné energetice, na jejichž konci při promyšleném postupu může ČR vzejít jako země energeticky soběstačnější a méně závislá.

 

  • Jaké konkrétní možnosti využití zejména větrné energie skýtá oblast Svitav?
  • Jaké se dnes používají technologie a co obnáší development a provoz větrných elektráren?

To vše i více se dozvíte v pondělí 29. května v 17:00 hodin v aule Fabriky (3. patro) na veřejné besedě za účasti zástupců města Svitavy a společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.

 

Budeme se těšit na viděnou.

Petr Elfmark Bartoš, ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

 

vložila: Kateřina Kotasová