Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Nové chodníky i místo pro přecházení

Nové chodníky i místo pro přecházení

27. 5. 2020

V průběhu měsíce května byla provedena rekonstrukce první části chodníku v ulici U Větrolamu. Zhotovitelem stavebních prací byla společnost AKVAMONT Svitavy s.r.o., která provedla výměnu konstrukčních vrstev chodníku a mimo jiné také nahradila původní plošnou betonovou dlažbu za dlažbu zámkovou. V rámci opravy byly řešeny také bezbariérové nástupy a úpravy pro zrakově postižené. Investice do této části chodníku byla ve výši 500 tis. Kč bez DPH. V měsíci červnu plánujeme ještě zrekonstruovat v ulici U Větrolamu část chodníku u dětského hřiště, rozpočtovaná částka na opravu tohoto úseku je 300 tis. Kč bez DPH.

Další chodník byl opraven v ulici Polní, a to mezi křižovatkami s ulicemi Zahradní a Hybešova. Stejně jako v předchozím případě provedl zhotovitel výměnu konstrukčních vrstev chodníku, poškozených obrubníků a nahrazení plošné betonové dlažby za dlažbu zámkovou, včetně řešení bezbariérových nástupů a úprav pro zrakově postižené. V souvislosti s opravou došlo k vytvoření 4 záhonů. V současné době zpracováváme osazovací plány těchto záhonů. Správce veřejné zeleně chce tímto krokem zvýšit atraktivitu i této lokality a dopřát obyvatelům města zlepšení veřejného prostoru. Investice do tohoto chodníku byla ve výši 300 tis. Kč bez DPH.

Zároveň došlo také ke zřízení místa ke přecházení u budovy Úřadu práce pod vlakovým nádražím. Dlouhodobě jsme se potkávali s podněty, že zde chybí přechod pro chodce. Ten zde však nelze zbudovat z důvodu technických norem. V případě přechodu pro chodce by na silnici musel být umístěný ostrůvek a ten by se vzhledem k šířce vozovky v daném místě na silnici nevešel. Z tohoto důvodu zde od tohoto týdne je zřízeno tzv. místo pro přecházení, které je z obou stran nasvětlené a přizpůsobeno i pro využití osobám se zrakovým či pohybovým omezením, podobně jako u marketu UNI Hobby při výjezdu z města směr Moravská Třebová.

Jiří Johanides, Bronislav Olšán