Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

13. 2. 2023

Od pondělí 9. ledna 2023 mohou lidé podávat žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který má podpořit opatření na snížení spotřeby energií v nízkopříjmových domácnostech. Oproti klasické verzi je méně administrativně náročná a umožňuje vyplacení finančních prostředků ještě před zahájením stavby.

 

Kdo může NZÚ Light čerpat?

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu / trvale obývané rekreační stavby), na jejíž úpravy je dotace požadována a v níž má trvalý pobyt počínající před 12. zářím 2022.

Splňovat přitom musí jednu z následujících podmínek:

  • pobírá starobní důchod
  • pobírá invalidní důchod III. stupně
  • pobírá / pobíral příspěvek na bydlení v období mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti (podmínku splní i tací, kteří příspěvek pobírali jen po určitý časový úsek v tomto období)

Výše uvedené podmínky musí splňovat všichni členové domácnosti kromě nezletilých dětí nebo zletilých studujících.

 

Na co můžete dotaci získat

Dotací je podporována výměna stávajících výplní stavebních otvorů a zateplení vybraných typů výhradně stávajících konstrukcí obálky budovy. Žádost o dotaci si můžete podat jednu a lze na ni získat max. 150 000 Kč.

Financovat z ní lze:

  • výměnu oken (dotace 12 000 Kč / kus)
  • výměnu vchodových dveří (dotace 18 000 Kč / kus)
  • zateplení fasády (dotace 6 000 Kč / běžný metr)
  • zateplení střechy (dotace 120 000 Kč / kompletní opatření)
  • zateplení stropu pod půdou (dotace 50 000 Kč / kompletní opatření)
  • zateplení podlahy (dotace 60 000 Kč / kompletní opatření)

Výhodou programu je, že žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Žádat můžete i zpětně na opatření, která jste prováděli od 12. září 2022.  Pokud na renovaci nemáte dost vlastních finančních prostředků, můžete si požádat o zálohu, která vám bude vyplacena předem (na realizaci zvolených úsporných opatření pak budete mít jeden rok).

 

Jak vyřídit žádost o dotaci

Před podáním žádosti je dobré pořídit fotodokumentaci míst určených k opravě (původní okna, nezaizolovaná střecha apod.), kterou následně k žádosti přiložíte. 
Dále potřebujete odborný posudek navrhovaných opatření, který vám bezplatně pomohou vypracovat zástupci Místních akčních skupin. Ve Svitavách se jedná konkrétně o MAS Svitava (Lenka Volfová, kancelar@massvitava.cz, 602 554 458), kde vám program také případně blíže vysvětlí.
Doložit je nutné jakýkoli doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu (např. poslední výpis z účtu s vaším jménem nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu) a potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení. Stačí doložit výměru důchodu (pokud ji nemáte, vystaví vám ji vaše pobočka okresní správy sociálního zabezpečení na počkání) nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení.

 

 

Přesné podmínky pro získání dotace naleznete v přiloženém souboru.

Kateřina Kotasová