Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Návrat dětí do škol

Návrat dětí do škol

8. 4. 2021

Po 11. dubnu 2021 by již neměl být nouzový stav prodlužován, proto k uvedenému datu přestanou platit dosavadní krizová opatření vlády vydávaná právě na podkladu nouzového stavu. Aktuálně tak vydávání protiepidemických opatření bude spadat do gesce ministerstva zdravotnictví, které již s předstihem vydalo sadu mimořádných opatření účinných od 12. dubna 2021. Nová mimořádná opatření mění dosavadní pravidla shromažďování, provoz některých služeb a obchodů, významným tématem je i návrat některých dětí do škol a s tím spojená problematika testování.

Jak to tedy bude v jednotlivých školách vypadat?

  • Do mateřských škol se mohou vrátit ty děti, pro které je povinné předškolní vzdělávání, a to ve skupině max. 15 dětí.
  • Na základní školy se mohou vrátit žáci 1. stupně, pokud je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 a stavba je oddělena od budovy 2. stupně ZŠ. Základní školy, které tuto podmínku nesplňují, jsou pak povinny aplikovat model střídání dětí ve škole po jednom týdnu.
  • Děti v mateřských školách nejsou povinny nosit respirátory ani roušky, žáci na základní škole jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Zároveň je uložena povinnost testování všech žáků, a to 2x týdně.

Testování dětí
Plně rozumíme různým názorům některých rodičů či zákonných zástupců na jednotlivá nařízení, ovšem povinnost nařízení respektovat a dodržovat platí pro všechny bez rozdílu. Testovat se žáci budou sami pod pedagogickým dohledem, tudíž nepatřičné zacházení s dítětem rozhodně není možné. Ve všech školských zařízeních bude testování probíhat v prostorách umožňující přítomnost zákonných zástupců. Pokud zákonný zástupce bude mít zájem, může u něj být přítomen a dohlédnout na jeho průběh. S touto variantou jsou ředitelé škol obeznámeni a podporují ji.

Do konce tohoto týdne převezme město Svitavy coby zřizovatel místních mateřských a základních škol potřebný počet testů, který následně bude distribuovat mezi jednotlivá školská zařízení. Testy pro žáky pořídilo ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže.

Touto zprávou bychom také rádi požádali rodiče a zákonné zástupce, aby podpořili hladký průběh testování a dodržování veškerých hygienických opatření. Situace stále není optimální podle našich představ a už takhle to vedení škol nemá jednoduché, aby vyhovělo veškerým požadavkům. Návrat dětí do škol vnímáme jako důležitý krok především pro samotné ratolesti, abychom podpořili vzdělávání následujících generací. Děkujeme a přejme si lepší zítřky.

Jiří Johanides