Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Nařízením EU se prodlužuje platnost některých dokladů

Nařízením EU se prodlužuje platnost některých dokladů

22. 6. 2020

Upozornění na lhůty pravidelných technických prohlídek, platnosti, osvědčení o technické způsobilosti a pravidelné kontroly tachografů.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 se s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 stanoví zvláštní a dočasná opatření, která mají mimo jiné dopady i na lhůty:

  • Pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti  
  • Pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (ověření tachografů).

U vozidel, kterým skončí lhůta pravidelné technické prohlídky v období od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020, dochází k prodloužení této doby o 7 měsíců. O prodloužení provozovatel nemusí na registru silničních vozidel nijak žádat, nezaznamenává se do technického průkazu vozidla a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce. 

Výše uvedené nařízení se netýká lhůt evidenčních kontrol potřebných např. pro zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. I nadále platí, že se k žádosti o tuto změnu přikládá protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dní. 

V případě lhůty pravidelné kontroly týkající se tachografu, která měla být provedena v období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020, dochází k prodloužení ověření 6 měsíců. Kontrolní technik nehodnotí závadou stav, že vozidlo nemá v tomto období platné ověření tachografu. 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Jana Šneková

Vložil: Jiří Johanides