Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Městská policie Svitavy slaví 30 let

Městská policie Svitavy slaví 30 let

17. 6. 2022

Dnes je to přesně 30 let od založení Městské policie Svitavy a je čas podívat se, alespoň krátce, do historie.

Městská policie Svitavy byla zřízena obecně závaznou vyhláškou (č. 3/1992), která nabyla účinnosti dne 17. 6. 1992. Na tento konkrétní červnový den tak připadá již zmíněné výročí. Služebna městské policie je od dob svého vzniku umístěna v Langerově vile u Parku Jana Palacha. V prvních letech po vzniku se počet strážníků MP pohyboval mezi pěti až osmi. S dalšími roky se postupně rozrůstal na současných devatenáct. Za uplynulých třicet let pracovalo u městské policie přes šedesát strážníků. Z počátku byla jejich hlavní činnost zaměřena zejména na pěší obchůzkovou službu po městě. V průběhu času se zaměření městské policie soustavně rozšiřovalo, ale prioritní stále zůstává zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

V devadesátých letech byla výstroj strážníků složena převážně z černých kalhot, košile a kožené bundy. První vozidlo dostali strážníci přibližně po roce od vzniku městské policie a jednalo se o vozidlo v civilním provedení zn. Škoda 120 se znakem na kapotě vozidla. Sloužilo se beze zbraně a výzbroj strážníků v podstatě obsahovala jen obušek a pepřový sprej. Služby nebyly zajištěny nepřetržitě a byly organizovány v převážné míře v denní době a následně v odpoledních hodinách s částečným přesahem do noční doby. Postupně se však systém služeb upravoval tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz, a to zejména s ohledem na vznik pracoviště stálé dozorčí služby, zřízení linky 156, kamerového systému a pultu centrální ochrany. V průběhu let pak postupně docházelo ke zlepšování vybavenosti strážníků, zkvalitňování jejich výstroje a výzbroje, ale i zázemí a vybavenosti samotné služebny. Lze bez nadsázky konstatovat, že v současné době, patří svitavská městská policie k jedněm z nejmodernějších městských policií v naší republice. Pracujeme a stále budeme pracovat na tom, aby i např. za přispění všech dostupných IT technologií, docházelo ve všech ohledech k dalšímu rozvoji zdejší městské policie.     

 

Závěrem chci vyjádřit opravdu velké poděkování všem strážníkům, kteří ať už v minulosti nebo nyní pracují u zdejší městské policie. Bez jejich přispění by se městská policie nikdy nestala takovou, jakou je dnes, tedy moderní městskou policií, která své poslání chápe jako službu občanům při zajišťování pořádku, klidu a bezpečí. 

Za svoji osobu si přeji, aby městská policie byla všem občanům stále blíže, posilovala jejich pocit bezpečí, byla nápomocna a uměla vždy poradit, ale pokud si to vyžaduje situace, tak také potrestat. Věřím, že role městské policie je v současné době nezastupitelná a práce, kterou strážníci odvádí je pro každé město, kde taková policie dobře funguje, nenahraditelná. Přeji si, aby všichni strážníci byli hrdi na naši značku, naše řemeslo, naši práci.

Rostislav Bednář

 

 

vložila: Kateřina Kotasová