Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Laureátem pro rok 2021 se stala Marie Grmelová

Laureátem pro rok 2021 se stala Marie Grmelová

22. 9. 2022

Svitavský klub Laurus, který vznikl v roce 1998, si již od svého počátku vzal za úkol upozorňovat na důležitost rozvoje místního vlastenectví a hrdosti občanů na své město. Členové klubu proto pořádají ve Svitavách různé vzdělávací akce, na kterých dávají prostor jak významným osobnostem, tak vycházejícím talentům a zajímavým spoluobčanům.
Jednou z výrazných aktivit klubu je každoroční ocenění svitavské osobnosti, která se zasloužila o slávu, rozvoj, propagaci a reprezentaci Svitav. Do této pomyslné síně slávy byla letos uvedena, a Laureátem výroční ceny Svitavského klubu Laurus pro rok 2021 se stala, Marie Grmelová. Cenu si, za podíl na rozvoji svitavské kultury a péči o osoby se zdravotním postižením, tato pedagožka, divadelnice, zpěvačka a organizátorka ozdravných pobytů převzala na slavnostním podvečeru v pátek 16. září v Ottendorferově domě. Gratulujeme a přejeme mnoho elánu také při další práci!

 

*************************************************************************
Marie Grmelová se narodila v roce 1950 ve Svitavách, v roce 1969 maturovala na litomyšlské střední pedagogické škole v oboru učitelství pro mateřské školy. Od té doby působila jako učitelka v mateřských školách v Mladějově a ve Svitavách, v letech 1996 až 2010 také jako ředitelka MŠ Větrná. Za své pedagogické působení obdržela v roce 2008 celostátní ocenění „Zlatá mateřinka“, které je každý rok udělováno nejlepšímu pedagogovi v mateřské škole za příkladné a inspirativní působení v oblasti předškolního vzdělávání, za tvůrčí práci s dětmi, pedagogický cit, laskavost a velké srdce. 
V Hradci Králové vystudovala loutkoherectví na Lidové konzervatoři a v sedmdesátých letech stála u zrodu divadelního souboru „C“ (Céčko) a v letech 1977 až 1992 byla vedoucí loutkového souboru učitelek MŠ „MaK“. Repertoár souboru byl určen především pro děti předškolního věku. Na loutkářských přehlídkách u nás i v zahraničí získala se souborem mnoho ocenění. 
V roce 1977 se stala členkou pěveckého sdružení „Dalibor“, od roku 2010 je kronikářkou sboru, v roce 2022 vydala rozsáhlou knihu „Dalibor 50“, která mapuje padesátiletou historii Daliboru. Velkou část života věnuje dechovce, už v roce 1971 začínala s dechovým orchestrem v Kunčině, v roce 1990 působila v dechovém orchestru „Svitavanka“ a od roku 1991 je více než 30 let zpěvačkou dechového orchestru „Svitavská 12“. Její vystoupení s dechovkou u nás i v cizině nejde ani spočítat. 
Od roku 2021 je Marie Grmelová také zastupitelkou města Svitavy. Je aktivní také ve Svazu postižených civilizačními chorobami, od roku 2010 je předsedkyní ZO SPCCH a místopředsedkyní okresního výboru svazu. Od roku 1997 je vedoucí ozdravných a rekondičních pobytů dětských respiriků a jejich rodičů. Dva roky se také účastnila na ozdravných pobytech astmatických dětí v Norsku. Za tuto činnost převzala prestižní celostátní cenu „MOSTY 2009“, která je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. (medailonek převzat z pozvánky na slavnostní podvečer sepsaný Svitavským klubem Laurus, pozn. red.).

Foto: Ditta Kukaňová, Milan Báča

Kateřina Kotasová