Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Kolumbárium nabídne více možností uložení ostatků zemřelých

Kolumbárium nabídne více možností uložení ostatků zemřelých

20. 5. 2024

Již od roku 2022 byl v přípravě projekt výstavby kolumbária, které by mělo pomoci s rozšířením možností ukládání ostatků zemřelých na svitavském hřbitově. 

Pro kolumbárium byla vybrána centrální část hřbitova a projekt od začátku počítal s jeho s citlivým zasazením. V místě proto došlo k terénním úpravám, výsadbě nových stromů a trvalkových záhonů, k úpravě mlatových cest či k rozšíření množství svítidel a laviček.

V minulém týdnu byly doinstalováno všech 7 modulů, se kterými se počítalo pro první etapu. Jakmile dojde k jejich zaplnění, jsou hned na přilehlém místě nachystány základy pro instalaci modulů dalších. Projekt počítá ve finální podobě s celkem 210 schránkami.

Od 1. května platí nový ceník za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené (ceník najdete v příloze). V současné době se také pracuje na úpravě Řádu veřejného pohřebiště. Jednotlivé schránky kolumbária si tak bude možné pronajmout od 1. července 2024. S ohledem na celkovou koncepci a architektem zpracovanou vizualizaci bude však třeba dodržovat jednotný vzhled písma a možného příslušenství. Pro zodpovězení vašich dotazů můžete kontaktovat správce veřejného pohřebiště - paní Kamila Havlů (733 637 770, e-mail: kamila.havlu@svitavy.cz).

U vstupu na hřbitov také nově naleznete automat na svíčky a zápalky. K jeho instalaci došlo na základě podnětu, který padl na jednom z nedávných setkání vedení města s jubilanty. Pokud lidé budou chtít uctít památku svých blízkých, mohou si svíčku zakoupit přímo na hřbitově po celou jeho provozní dobu. 

Kateřina Kotasová