Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Kácení kůrovcem napadených smrků a pálení větví

Kácení kůrovcem napadených smrků a pálení větví

29. 1. 2021

Z důvodu preventivní ochrany před kůrovcem dochází ve Vodárenském lese k opětovnému kácení a následnému pálení klestí a dalších těžebních zbytků. Tato činnost je spojena s množstvím kouře stoupajícím z lesa. Na likvidaci prováděnou za tímto účelem se nevztahují povinnosti právních předpisů o ochraně ovzduší. Rádi bychom poprosili veřejnost o shovívavost v této věci, je v našem zájmu provést celý tento úkon co nejrychleji včetně provedení úklidu.

V letním období proběhne příprava odlesněných ploch pro podzimní výsadbu, která bude provedena obalovanou sadbou – poloodrostky, případně odrostky. Hlavní podíl nové výsadby budou tvořit duby, které v této lokalitě dobře prospívají.

Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy

Vložil: Jiří Johanides