Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Jak probíhá zimní údržba ve Svitavách?

Jak probíhá zimní údržba ve Svitavách?

29. 12. 2020

Zimní údržba je každoročním tématem ve Svitavách. Dovolte nám nastínit, jak to s ní je a co do ní vlastně spadá.

Zahájení sezóny pro zimní údržbu začíná každoročně 1. listopadu a stejně tak tomu bylo i v letošním roce.  V průběhu tohoto období je pro zimní údržbu zhotovitelem s ohledem na povětrnostní podmínky držena pohotovost. Ta byla naposledy vyhlášena v pátek 25. prosince 2020, doposud však nebylo potřeba této služby tolik využívat vzhledem k nedostatku napadané sněhové pokrývky. V rámci zimní údržby, kterou již několik let pro katastrální území města Svitavy zajišťuje firma AKVAMONT Svitavy, s.r.o., má zhotovitel povinnost vyrážet do ulic a odklízet napadaný sníh až od vrstvy 5cm sněhu, kdy dochází k narušení schůdnosti chodníků a sjízdnosti vozovky. Poslední zásah proběhl v pondělí 28. prosince, kdy bylo třeba ošetřit chodníky i pozemní komunikace s ohledem na tvorbu ledovky technickou solí, která byla pro tyto účely vyhodnocena a jako nejúčinnější. Konec roku 2020 bude dle předpovědi poznamenán proměnlivým počasím, kdy by mělo docházet ke kolísání teplot pod i nad bod mrazu, ve spojení se srážkami, což by mohlo způsobit komplikace v dopravě, neboť toto počasí je ideální pro tvorbu nebezpečné ledovky, která je pro sjízdnost komunikací i schůdnost chodníků největším problémem.

Pro bližší informace navštivte webové stránky společnosti SPORTES Svitavy: http://www.sportes.svitavy.cz/cs/m-139-sprava-mistnich-a-ucelovych-komunikaci/.

Jiří Johanides