Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Gymnázium si připomnělo svou historii

Gymnázium si připomnělo svou historii

4. 9. 2020

Svitavské gymnázium si v roce 2020 připomnělo dvě událostí, které souvisejí s historií školy. V roce 1895 byla totiž zahájena výuka na svitavské (tehdy německé) reálce, která měla tehdy status zemské reálné školy. Nejdříve se vyučovalo v prozatímních prostorách tehdejšího městského sirotčince, to je dnes ZŠ na ulici Riegrova, od roku 1897 v nové budově na dnešní ulici T. G. Masaryka, tedy v budově dnešní základní školy na této ulici. První studenti skládali maturitu v roce 1902. Čeština na této škole byla jen nepovinným předmětem a studentky mohly školu navštěvovat až od roku 1910. V roce 1913 přestala být škola zemským ústavem a stala se státním. V roce 1938 se sedmiletá reálka změnila na osmileté gymnázium a za války na oberschule.

Po druhé světové válce v roce 1945 vzniklo již české státní reálné gymnázium. Škola byla umístěna v budově bývalé německé reálky ve Svitavách. Objekt byl však ve velmi špatném stavu, neboť v závěru války sloužil jako německý lazaret a hned po osvobození v něm byli internováni zajatci. Zatímním správcem školy se stal prof. Andrej Karabeleš. V průběhu dalších let proběhlo několik školských reforem, změnilo se také pojetí školy – v roce 1948 zaniklo osmileté studium, změnilo se na čtyřleté, v roce 1953 se základem školské soustavy staly tzv. jedenáctiletky (jedenáctileté střední školy). Ta svitavská byla přemístěna do dnešní budovy ZŠ na náměstí Míru, ředitelem školy byl tehdy PhDr. Jaroslav Petr.  V roce 1960 se škola změnila na dvanáctiletou, poslední tři ročníky se osamostatnily a změnily se na střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). V roce 1964 se svitavská „esvévéeška“ přestěhovala do nově postavené budovy na ulici Sokolovská (v této budově škola sídlí dodnes). SVVŠ změnila opět na gymnázium. Na přelomu 70. a 80. let minulého století vznikl pod ideou polytechnizace všeobecného vzdělávání a sblížení gymnázií s učilišti předmět ZVOP (základy výroby a odborné přípravy) a na něj navazující blok odborného zaměření, např. základy stavebnictví, zemědělské výroby nebo ekonomiky a organizace.

Po roce 1989 bylo do vzdělávacího plánu zpět zavedeno nejdříve sedmileté, od roku 1995 osmileté studium, v roce 2002 se součástí školy i jejího názvu stala jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. V roce 2018 byla s gymnáziem sloučena obchodní akademie, název školy je tak nyní Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Od roku 1990 v čele školy stáli postupně Mgr. Jiří Brýdl, Mgr. Josef Jindra, Mgr. Leo Flodr a od roku 1999 je ředitelem školy PaedDr. Milan Báča.

Největší oslavy výročí školy s bohatými doprovodnými akcemi proběhly v roce 1995 při kulatém výročí – 100. výročí Státní vyšší reálné školy a 50. výročí  Gymnázia ve Svitavách. V roce 2005 si škola několika drobnými akcemi připomněla 110., resp. 60. výročí školy. Již vloni se učitelé gymnázia dohodli, že nevelkou formou připraví připomínku 125., resp. 75. výročí školy. Nemělo jít o žádné oslavy, jen o připomenutí historie školy s tím, že  skutečná oslava bude připravována na rok 2025 v souvislosti s kulatým 130., resp. 80. výročím školy. Koronavirus a nouzový stav přípravu i tak drobné připomínky výročí ukončil.

Milan Báča

Vložil: Jiří Johanides