Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Fotokoutek - provozní řád

Fotokoutek - provozní řád

30. 11. 2020

Popis předmětu

Fotokoutek - stěna je vyrobena z dřevotřískových desek, které jsou opatřeny dekoračním nátěrem ve spojení s doplňujícími dekoračními předměty. Konstrukce uchycení je vyrobena z ocelových profilů 80 x 60 mm s povrchovou úpravou. Konstrukce je výškově stavitelná, zabezpečení proti neoprávněnému pohybu je provedeno dvěma nádržemi o objemu 1000 litrů, které jsou naplněny vodou, a konstrukce je tímto plně stabilizována proti neoprávněné manipulaci či samovolnému pohybu. Doplňkový mobiliář – stromky, sáně, balíky slámy – jsou instalovány volně v prostoru bez stabilizace polohy.

Fotokoutek je určen pouze pro pořizování tematických fotografií široké veřejnosti.

Bezpečnost a hygiena
1.    Veškerá činnost prováděná ve vyhrazeném prostoru je na vlastní nebezpečí.
2.    Prostor, na kterém je fotokoutek umístěn, není dětským hřištěm. Instalované prvky nejsou určeny k houpání, prolézání, přelézání a jiné podobné činnosti.
3.    Do prostoru je zakázán vstup a manipulace s otevřeným ohněm a jakýmikoliv předměty, kterými by mohl být mobiliář foto stěny poškozen.
4.    Do prostoru je zakázán vstup s předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost návštěvníků.
5.    Každý návštěvník je povinen šetřit umístěné zařízení a udržovat jej v čistotě. Odpadky musejí být návštěvníky vyhazovány do určených nádob.
6.    Je zakázáno zařízení poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení pro instalaci stěny a vybavení atrakce.
7.    Město Svitavy neručí za případnou ztrátu předmětů, ke které došlo v souvislosti s využíváním fotostěny.
8.    Nalezené předměty je nálezce povinen odevzdat Policii ČR, Městské policii Svitavy, příp. MěÚ Svitavy.
9.    Do prostoru umístěné fotostěny je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí.

Kontrola a údržba
1.    Fotokoutek je kontrolován v intervalu 1x týdně.
2.    Úklid v prostoru fotokoutku je prováděn v pracovní dny: pondělí – pátek.
3.    Každé poškození prostoru je nezbytné bezodkladně oznámit Městské policii Svitavy na linku 156, společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. na tel. č. 461 535 273.

Provozní doba a provozní období
1.    Provozní doba fotokoutku není omezena.
2.    Provozní období je stanoveno od 27. 11. 2020 do 11. 1. 2021

Ve Svitavách dne 27. 11. 2020

SPORTES Svitavy s. r. o.