Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Druhý zářijový víkend bude patřit esperantu

Druhý zářijový víkend bude patřit esperantu

5. 9. 2023

Od pátku 8. do neděle 10. září budeme v Muzeu esperanta slavit hned dvě výročí – 90 let esperanta ve Svitavách a 15 let Muzea esperanta. Při této příležitosti si pro vás místní Klub přátel esperanta ve Svitavách,z.s.  ve spolupráci s Institutem Renesance Kulturního Dědictví připravil třídenní program plný zajímavých setkání.

V pátek 8. září v 19 hodin můžete v sále Ottendorferova domu zhlédnout divadelní představení Král Lávra v podání divadla DOMA, po kterém na vás čeká ve 20 hodin v Muzeu esperanta cestovatelské vyprávění o plavbě lodí kolem Norska.  

V sobotu 9. září proběhne v 9 hodin vernisáž výstavy k výše uvedeným výročím, následována přednáškou o historii esperanta ve Svitavách, pokřtěním nové knihy “En la muziko estas la vivo de ĉeĥoj“ (V hudbě je život Čechů) za účasti autora Jana Dudy a představením nových esperantských knih vydavatelstvím KAVA-PECH a Jindřiškou Drahotovou. Odpolední program vyplní přednáška „Komenský a Zamenhof“, přednáška „Historie esperantského hnutí na Slovensku“ a představení nového webu Muzea esperanta. Večer od 19 hodin proběhne v sále Ottendorferova domu hudebně-dramatické vystoupení „Nur antaŭen!“, věnované Dr. Schulhofovi, přibližující kulturní kořeny esperantského hnutí na Pardubicku. 

V neděli 10. září začneme v Muzeu esperanta v 9 hodin krátkou besedou na téma „Kulturní dědictví mezinárodního jazyka esperanto coby jednoho z nosných pilířů meziregionálního a mezigeneračního dialogu", na kterou naváže promítání nového dokumentárního velkofilmu „Až zařve lev“ režiséra Jana E. Svatoše. Jubilejní dny zakončí nedělní slavnostní česko-esperantský koncert plný hudebních premiér včetně hymnu „Himno omaĝo al beata Odoriko“ skladatele Jana Fily. Koncert se koná od 14 hodin v kostele Navštívení Panny Marie. Vystoupí sbor Pražští pěvci pod vedením sbormistra Stanislava Mistra doprovázený instrumentálním souborem La Vojo de Melodio a sólisté.

Bližší informace o akci najdete na plakátech. Jste všichni srdečně zváni.    
Libuše Dvořáková, Jiří Altior

 

vložila: Kateřina Kotasová