Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Druhé kolo zápisu do MŠ Československé armády

Druhé kolo zápisu do MŠ Československé armády

4. 6. 2021

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která nás tento školní rok v mateřských školách provázejí, budou dodržována všechna bezpečnostní opatření.

  • Dne 9. června 2021 proběhne druhé kolo zápisu do naší mateřské školy. 
  • Zápis se bude konat od 8:00 do 16:00 hodin v ředitelně školy.
  • Nahlédnout do spisu budou moci rodiče (zákonní zástupci dítěte) 10. června 2021.
  • 14. června 2021 si Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení vyzvedněte v době od 8:00 do 16:00 hodin v ředitelně školy, na webových stránkách a úřední desce MŠ bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. 
  • Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.

Formulář Žádost o přijetí do mateřské školy  je k dispozici v mateřské škole a ke stažení na jejich webových stránkách

Žádost mohou zákonní zástupci doručit v uvedený den následujícími způsoby: 

  • osobním podáním v ředitelně školy,
  • do datové schránky školy, 
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 
  • osobním podáním ve škole do připravené schránky. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 11. června 2021 potvrdil, jinak škola k žádosti nepřihlédne.

K žádosti rodič přikládá prostou kopii rodného listu dítěte a dokladu o očkování od praktického lékaře.

Vaše odpovědi vám rádi zodpovíme na ms.csarmady@svitavy.cz a tel. č. 733 129 529, sledujte také www.ms-csarmady.cz. Těšíme se na vaše děti.

Za kolektiv pracovnic školy Mgr. Marie Havířová

Vložil: Jiří Johanides