Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Dopravní situace ve městě

Dopravní situace ve městě

21. 9. 2021

Vzhledem k tomu, že jsou téměř všechny práce na silnici I/35 hotové, byl o proběhlém víkendu naposledy uzavřen úsek silnice I/35 ze směru od Litomyšle (Gajer – Lačnov). Primárně byla provedena oprava povrchu této komunikace v celkové délce 7 250 metrů.
V rámci úprav byl navíc při výjezdu z Lačnova zbudován kruhový objezd, který by měl usnadnit vjezd z vedlejších cest a zajistit bezpečnější průjezd křižovatkou. Technická úprava křižovatky silnic I/43 a I/35 byla navržena z podnětu města Svitavy, obce Opatovec a na základě jednáni s Policií ČR z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy v tomto místě. Její konstrukční řešení vychází z dočasnosti takto upravené křižovatky, neboť po dobudování obchvatu, jehož součástí je i velká okružní křižovatka směrem na Opatov a nájezdy na budoucí dálnici D35, bude úprava ztrácet význam. Konstrukční prvky jsou z plastu s výplní pro zatížení a propojením proti samovolnému pohybu. 

 

Směrem z Litomyšle již tedy nepovede objízdná trasa městem. Kolony se ovšem budou moci chvílemi vytvářet při výjezdu na Poličku. V pondělí 20. 9. 2021 totiž započaly práce na silnici I/34 při vjezdu do Svitav ve směru od Poličky (přesně od KM 12,470 před Svitavami po křižovatku Poličská - Tobrucká). V tomto úseku bude probíhat oprava živičného krytu. Postupně vždy dojde k uzavření jednoho z jízdních pruhů a provoz bude řízen kyvadlově pracovníky stavby či světelným signalizačním zařízením. Práce by měly skončit 31. 10. 2021. Předem děkujeme všem řidičům za trpělivost. Aktuální dopravní informace najdete na https://dopravniinfo.cz.
Kateřina Kotasová