Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Dětská scéna 2021 - poděkování

Dětská scéna 2021 - poděkování

11. 6. 2021

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA od 11. do 13. června celostátní přehlídku dětského divadla a dětských recitátorů ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU v Praze. Přehlídka probíhá za finanční podpory Pardubického kraje a města Svitavy.

Aniž bychom předpokládali, že nastane čas „rozvolnění“ natolik, abychom uspořádali již tradiční celostátní přehlídku dětského divadla a celostátní přehlídku a dílny dětských recitátorů, nazvanou Dětská scéna, přece se podařilo. Samozřejmě za náležitých hygienických opatření.

Letošní ročník byl opravdu náročný díky velmi krátkému času, který byl určen na přípravu přehlídky. Její rozsah byl sice omezen počtem zúčastněných divadelních souborů i recitátorů a tedy zkrácen z obvyklých šesti dnů na tři, ale vše proběhlo dobře.  Těšme se na další jubilejní - 50. ročník celostátní přehlídky, která bude zároveň jubilejní i pro naše město. Svitavy budou již 10. rokem spolupořadatelským městem!

Za spolupráci a vstřícný přístup, bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří „podali pomocnou ruku“. Mezi ně patří především:

 • Alternativní klub Tyjátr Svitavy
 • Město Svitavy
 • Městské muzeum a galerie ve Svitavách 
 • Domov mládeže a Obchodní akademie a SZŠ Svitavy
 • Městské Informační centrum Svitavy
 • DTP centrum, Svitavy 
 • Mateřské centrum Krůček
 • Penzion Fontána Svitavy
 • Hotel Ungar Svitavy
 • Svitavy Grafiko
 • SPORTES Svitavy, s. r. o.

Za Středisko kulturních služeb města Svitavy, Eva Chlubnová

Vložil: Jiří Johanides